Naar inhoud
Gemeente Mol

Ook stedenbouwkundig positief advies voor geothermieproject VITO

Balmatt_site_kanaal
vrijdag 13 december 2013

Ook op stedenbouwkundig vlak geeft het gemeentebestuur een positief advies voor de proefboring die VITO wenst uit te voeren naar aanleiding van het geothermieproject op de vroegere Balmatt-site. Bij een positief onderzoeksresultaat dient deze boring voor het realiseren van de eerste geothermiecentrale in Vlaanderen. Eerder gaf het gemeentebestuur al een gunstig advies voor de milieuvergunning. Ook tegen de stedenbouwkundige vergunning liep tijdens het openbaar onderzoek geen enkel bezwaarschrift binnen.

VITO voert al lange tijd onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte of geothermie als onuitputtelijke energiebron. Sinds 2005 richt VITO zich op de zogeheten diepe geothermie waarbij warme waterlagen (120°C), gelegen op enkele kilometer diepte, worden aangewend als energiebron. Deze warmte kan worden gebruikt voor verwarming en sanitair warm water en, bijkomend, voor de productie van elektriciteit. Met het project Geothermie Balmatt wil VITO de opgedane expertise in de praktijk brengen en een eerste geothermiecentrale in Vlaanderen realiseren. In eerste instantie wenst VITO de bovengehaalde energie te gebruiken voor het nieuwe VITO-gebouw, dat op deze locatie zal komen, en de bestaande bedrijfsgebouwen. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om ook andere bedrijven of woningen in de omgeving aan te sluiten via een ‘warmtenet’.

Tijdelijke boortoren

Om de warmte uit de diepere aardlagen te halen, moeten er eerst de nodige boringen gebeuren. Concreet gaat het voor het Balmatt-project om een boring van 3,5 kilometer diep. Hiervoor moet tijdelijk een boortoren opgetrokken worden van meer dan 60 meter. Deze komt op de terreinen van de vroegere Balmatt-fabriek. Deze gronden worden momenteel gesaneerd om ze opnieuw bouwrijp te maken voor het toekomstige VITO-gebouw. 

Vergunningen aanvragen

Uiteraard kan een dergelijk energieproject alleen uitgevoerd worden met de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen. De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich voor de vergunningen tot het organiseren van de nodige openbare onderzoeken en het geven van een advies. Beide elementen kregen nu dus een positief advies. Het gemeentebestuur verwees in zijn advies voor de milieuvergunning naar de positieve mogelijkheden van het project voor energieopwekking in de vorm van warmte en elektriciteit. Het positief advies voor de stedenbouwkundige vergunning geldt uiteraard onder het voorbehoud van het verkrijgen van een milieuvergunning voor het project.

Meer info over wat geothermie is en de mogelijkheden vind je via deze link:

http://www.vito.be/VITO/NL/HomepageAdmin/Home/Subsites/balmatt.