Naar inhoud
Gemeente Mol

Herbeluister webinar: ‘CO²-meters en belang verluchting voor verenigingen’

dinsdag 5 oktober 2021

Meer dan 50 verenigingen uit onze gemeente namen maandagavond 4 oktober deel aan het webinar over de verplichte CO²-meters en het belang van verluchting. Heb je het webinar gemist? Beluister het via www.gemeentemol.be/webinarco2meters. Tijdens deze infoavond lichtte onze gemeentelijke preventieadviseur de recente wetgeving toe over verplichte CO²-meters in gemeenschappelijk gebruikte binnenruimtes. Deze verplichting geldt ook voor infrastructuur van verenigingen en clubs. Daarnaast kregen de aanwezigen informatie over de mogelijke gemeentelijke subsidies voor verenigingen die één of meerdere CO²-meters aankopen om aan de verplichtingen te voldoen.

Het recente ministerieel besluit dat sinds 1 september geldt, bevat de algemene verplichting een CO²-meter te plaatsen in binnenruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden. De CO²-meter moet daarbij op een zichtbare plaats staan. Deze verplichting vormt een aanvulling op de verplichte CO²-meters in horecazaken en fitnesscentra. Verenigingen en uitbaters van deze binnenruimtes krijgen van de federale overheid tot 1 november de tijd om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Cafetaria’s van verenigingen moeten al sinds de heropening een verplichte CO²-meter plaatsen. De verplichting breidt met het nieuwe ministerieel besluit uit naar vergaderlokalen, polyvalente ruimtes, sportzalen, clublokalen, kleedkamers, repetitieruimtes,…. Samengevat: in elke binnenruimte waar mensen in de vrijetijdssfeer langer dan 15 minuten samenkomen, moet de luchtkwaliteit via een CO²-meter gemonitord worden. De verplichting geldt dus ook voor parochiehuizen, gemeenschapscentra of scholen die hun infrastructuur voor derden ter beschikking stellen.  

Correct informeren

Het gemeentebestuur begrijpt dat het voor verenigingen niet eenvoudig is om aan de nieuwe regels te voldoen. Daarom willen we onze verenigingen allereerst correct informeren. Het webinar van 4 oktober focuste niet alleen op de regelgeving, maar bood ook meer inzicht in het belang van een gezonde luchtkwaliteit. Dit is niet alleen relevant tijdens deze coronacrisis.

Verder ging onze preventieadviseur dieper in op de noodzaak en mogelijkheden van verluchting. Tenslotte werd toegelicht hoe best te handelen wanneer de CO²-meter bepaalde drempelwaardes overschrijdt. Na dit webinar beschikt elke vereniging over voldoende informatie om de eigen clubinfrastructuur in orde te maken voor de nieuwe regelgeving.

Subsidies

Het aankopen van CO²-meters vereist uiteraard de nodige centen. Ook hiervoor wil het gemeentebestuur fors ondersteunen. Zo kochten we een aantal nieuwe en kwaliteitsvolle CO²-meters aan die verenigingen tegen kostprijs eenvoudig kunnen overkopen. Dit aanbod vermindert fors de werklast voor elke vereniging.

Daarnaast voorzien we voor deze aankopen de nodige subsidies. Zo stellen we de gemeenteraad voor om de termijnen voor onze coronasubsidies te verlengen. Normaal gezien kunnen verenigingen binnen deze 4de subsidieronde financiële steun aanvragen tot en met 31 oktober voor de werkingsperiode van 1 juli tot en met 30 september 2021.

We stellen de gemeenteraad voor om deze termijnen voldoende te verlengen, zodat de aangekochte CO²-meters ook onder deze subsidieregeling kunnen vallen. Deze coronasubsidie voorziet (met een maximum van 3.500 euro per vereniging) onder andere de mogelijkheid om 100% terug te krijgen van de kosten die nodig zijn om de werking coronaveilig te organiseren. 

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be