Naar inhoud
Gemeente Mol

Werken kerken Wezel en Sluis moeten historisch waardevol erfgoed veiligstellen

woensdag 22 september 2021

De komende jaren vinden in de kerken van Wezel en Sluis grondige onderhouds- en herstelwerken plaats. Hiervoor slaan het gemeentebestuur en de kerkfabrieken de handen in elkaar. Het onderhoud van een kerkgebouw is een grote uitdaging. Daarom doen we beroep op de professionele expertise van de vzw Monumentenwacht Vlaanderen. Zij stelden voor beide kerken een meerjarenonderhoudsplan op met kostprijsindicatie. Zo krijgen we een zicht op de nodige werken en de bijhorende budgetten en kan ook de komende generatie genieten van dit historisch waardevol erfgoed.

Zowel de kerk van Wezel als die van Sluis werden in het kerkenplan opgenomen als kleine stemmige kerken met erfgoedwaarde. Deze kerken blijven ook op lange termijn behouden voor de eredienst. Omdat de lokale kerkraden openbare instellingen zijn, dragen gemeentebesturen financieel bij tot het onderhoud van deze kerken. Het kerkenplan geldt als noodzakelijke voorwaarde om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies voor restauraties en onderhoudswerken.

> Kerk Wezel

In het meerjarenonderhoudsplan (2020-2025) voor de kerk van Wezel zijn onder andere volgende werken opgenomen:

 • Oktober 2020: Elektrificatie klokken (afgekeurd door Clock-o-Matic)
 • Januari 2021: Aankoop tweedehandsorgel. Het onderhoud van het vorige orgel werd te kostelijk.
 • April 2021: Herstellen dak, reinigen goten en afvoer, schilderen ijzeren kruis, muurankers, diefijzers enzovoort
 • Juni 2021: Plaatsen nieuwe muurankers en verluchtingsroosters, bijwerken muren, plaatsen gerenoveerde haan en bol, plaatsen verlichting op zolder en andere elektriciteitswerken
 • 2021: twee nieuwe dakkapellen
 • Later uit te voeren: aanpassingswerken elektriciteitsvoorziening in heel de kerk volgens de huidige voorschriften, pleisterwerken, vervangen hout en schilderen van daklijst, werken sanitaire blok

> Kerk Sluis

In het meerjarenonderhoudsplan (2018-2024) voor de kerk van Sluis zijn onder andere volgende werken opgenomen:

 • 2020:
  • Verwijderen asbesthoudende dakleien
  • Aanbrengen nieuwe dakleien
  • Vervangen beschadigde nokken en dakelementen
  • Controleren en herstellen afvoergoten
  • Reinigen kerktoren en kerkspits
 • 2022:
  • Uitvoeren schilderwerken
  • Installatie sanitaire cel

Meer info:

> communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be

> dienst erfgoed, 014 33 09 70, archief@gemeentemol.be

> Centraal kerkbestuur, ckbmol@deheiligeapostelen.be