Naar inhoud
Gemeente Mol

Wegenwerken in Peter Benoitstraat, Pater Van Henxthovenstraat en Beeldekenslaan

3008 wegenwerken P Benoitstraat
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 13 september 2021

Begin oktober start een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met wegenwerken in de Peter Benoitstraat, Pater Van Henxthovenstraat en Beeldekenslaan. Tijdens de werken geldt in deze straten een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Hierdoor kunnen auto’s via deze straten niet langer de verbinding maken tussen Hangarstraat/Sint-Apollonialaan en de Martelarenstraat. Er staat een bewegwijzerde omleiding via de Martelarenstraat en Nijverheidsstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

De aannemer start de werken begin oktober met het vernieuwen van de parkeerstroken en de aanpalende goot en boordsteen. In de volledige vernieuwde parkeerstroken komen op verschillende plaatsen plantvakken voor struiken, zodat de parkeerstrook een betere onderverdeling krijgt en de opritten beter vrij blijven. Na het vernieuwen van de parkeerstroken wordt midden oktober een nieuwe asfaltlaag aangebracht.

Schoolverkeer Sint-Jan Berchmanscollege

Met het Sint-Jan Berchmanscollege worden de nodige afspraken gemaakt voor een veilig verloop van het schoolverkeer. De school zal de ouders hierover tijdig informeren.

Jaarlijks onderhoudsprogramma

Deze werken passen in het jaarlijks onderhoudsprogramma van het gemeentebestuur. De timing van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer info:

> dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be

> verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be