Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur geeft positief advies milieuvergunning geothermieproject VITO

Balmatt_site_kanaal
vrijdag 6 december 2013

Het gemeentebestuur geeft een positief advies voor de milieuvergunningsaanvraag van VITO om een proefboring uit te voeren voor een geothermieproject. Wanneer de boring positieve resultaten oplevert, kan het boorgat dienen om de eerste geothermiecentrale in Vlaanderen te realiseren. Er kwam geen enkel bezwaarschrift binnen tijdens het openbaar onderzoek.

VITO voert al lange tijd onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte of geothermie als onuitputtelijke energiebron. Sinds 2005 richt VITO zich op de zogeheten diepe geothermie waarbij warme waterlagen (120°C), gelegen op enkele kilometer diepte, worden aangewend als energiebron. Deze warmte kan worden gebruikt voor verwarming en sanitair warm water en, bijkomend, voor de productie van elektriciteit. Met het project Geothermie Balmatt wil VITO de opgedane expertise in de praktijk brengen en een eerste geothermiecentrale in Vlaanderen realiseren. In eerste instantie wenst VITO de bovengehaalde energie te gebruiken voor het nieuwe VITO-gebouw, dat op deze locatie zal komen, en de bestaande bedrijfsgebouwen. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om ook andere bedrijven of woningen in de omgeving aan te sluiten via een ‘warmtenet’.

Tijdelijke boortoren

Om de warmte uit de diepere aardlagen te halen, moeten er eerst de nodige boringen gebeuren. Concreet gaat het voor het Balmatt-project om een boring van 3,5 kilometer diep. Hiervoor moet tijdelijk een boortoren opgetrokken worden van meer dan 60 meter. Deze komt op de terreinen van de vroegere Balmatt-fabriek.  Deze gronden worden momenteel gesaneerd om ze opnieuw bouwrijp te maken voor het toekomstige VITO-gebouw. 

Vergunningen aanvragen

Uiteraard kan dergelijk energieproject alleen uitgevoerd worden met de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen. De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich voor de vergunningen tot het organiseren van de nodige openbare onderzoeken en het geven van een advies. Voor de milieuvergunning geeft het gemeentebestuur dus alvast positief advies. Het gemeentebestuur verwijst in zijn advies naar de positieve mogelijkheden van het project voor energieopwekking in de vorm van warmte en elektriciteit.

Meer info over wat geothermie is en de mogelijkheden vind je via deze link: http://www.vito.be/VITO/NL/HomepageAdmin/Home/Subsites/balmatt