Naar inhoud
Gemeente Mol

Kruispunt Markt – Rivierstraat afgesloten voor natuursteenherstellingen

donderdag 12 augustus 2021

Vanaf woensdag 18 augustus start de volgende fase in de natuursteenwerken met de herstelling van het kruispunt Markt - Rivierstraat. Tijdens de werken wordt het kruispunt afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone altijd veilig passeren. De parkeerplaatsen op de Markt blijven bereikbaar via tijdelijke op- en afritten. De werken nemen normaal gezien tien weken in beslag, onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden. We verwittigden de bewoners en handelszaken via een aparte brief.

Voor het uitvoeren van de werken wordt het kruispunt Markt - Rivierstraat afgesloten voor autoverkeer. De Rivierstraat wordt tijdelijk doodlopend. Alle huizen en handelszaken op de Markt blijven bereikbaar tijdens de werken. Autoverkeer richting Rivierstraat, parking De Nete, kinderdagverblijf Molleke en het vaccinatiecentrum volgen de omleiding via de Rode-Kruislaan.

Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone altijd veilig passeren.

Parking Markt blijft bereikbaar

De parkeerplaatsen op de Markt blijven toegankelijk via tijdelijke op- en afritten. De werfzone splitst de parking op in twee delen.

Groter herstellingsproject

De werken passen in een groter herstellingsproject waarbij tien werfzones in het Centrum door aannemer Krinkels structureel worden hersteld. Elke herstelling omvat het uitbreken van de bestaande natuursteenklinkers, het vernieuwen van de fundering en het herplaatsen van alle ‘gekuiste’ klinkers. De herstellingen concentreren zich op plaatsen waar auto’s en vrachtwagens door de draaibewegingen de stenen loswrikken. De werken zijn absoluut nodig om losliggende stenen - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum