Naar inhoud
Gemeente Mol

MooiMol verenigt: verenigingen krijgen subsidies voor succesvolle heropstart

Verenigingen
vrijdag 30 juli 2021

Onze verenigingen hebben de coronastorm dapper doorstaan en popelen om dit najaar met verenigde kracht hun werking te herstarten. Dat blijkt uit de 179 antwoordformulieren die het gemeentebestuur ontving naar aanleiding van onze grote verenigingsbevraging. Dankzij deze bevraging weten we precies welke steun we als gemeentebestuur moeten verlenen om deze herstart succesvol te laten verlopen. Het verlichten van de enorme financiële kater door de coronacrisis vormt daarbij de grootste uitdaging. Daarnaast ondernemen we onder de slagzin ‘MooiMol verenigt’ op het einde van de zomer nog tal van andere initiatieven om onze verenigingen te helpen.

Als gemeentebestuur hechten we bijzonder veel belang aan een sterk verenigingsleven. Zij brengen onze inwoners dichter bij elkaar en vormen zo een sterk sociaal weefsel. Steun verlenen aan verenigingen stond ook al voor corona hoog op onze prioriteitenlijst. Het belang hiervan is door de coronacrisis alleen maar toegenomen. Deze steun vertalen we naar uiteenlopende initiatieven, telkens gericht op één of meerdere behoeftes die de verenigingen in het onderzoek naar voor brachten.

Financiële kater
Onze verenigingen liepen door de coronacrisis bijzonder veel inkomsten mis: geannuleerde activiteiten, amper nog verhuur, geen of (deels) terugbetaalde lidgelden, tegenvallende sponsoring,… Deze minderinkomsten stonden in schril contrast met de extra uitgaven door de nood om coronaveilig te werken. Ook de extra communicatieacties om het contact met de leden te onderhouden, zorgde voor een extra kostenpost. Heel wat verenigingen gingen creatief aan de slag om hun inkomsten op peil te houden. Denk daarbij aan de spaghetti of wafels die als take-away werden aangeboden of zelfs de leveringen aan huis.

Daarnaast konden verenigingen ook al tijdens de crisis rekenen op financiële noodsteun vanuit het gemeentebestuur. Zo verdeelden we in totaal 244.257 euro noodsubsidies, aanvullend op de reguliere subsidies die – ondanks het stopzetten van de werking – doorliepen.

In plaats van noodsubsidies voorziet het gemeentebestuur in een volgende fase ‘herstartsubsidies’. In totaal gaat het om een bijkomend subsidiebedrag van 114.950 euro. Het college van burgemeester en schepenen besliste in dat verband om de reguliere jaarlijkse werkingssubsidie voor elke vereniging voor de helft te verdubbelen. Als je in 2019 als vereniging 5000 euro ontving, ontvang je daar bovenop een extra herstartsubsidie van 2500 euro. Op die manier respecteren we de onderlinge verhoudingen tussen de verenigingen.

Ook het promotiemateriaal blijft voor de verenigingen een grote kost om te dragen. Ook hierin dragen we als gemeentebestuur een steentje bij. Elke vereniging mag voor 15 euro aan promotiemateriaal bestellen op kosten van het gemeentebestuur. Zij kiezen zelf of ze dit geld gebruiken voor een individueel initiatief of dat ze samen met andere verenigingen een gebundeld initiatief ondersteunen, bijvoorbeeld een brochure met verschillende theatervoorstellingen.

Mentale gezondheid
Naast het financiële leed had de coronacrisis ook een grote mentale impact op het bestuur en de leden van elke vereniging. Het is niet eenvoudig om na anderhalf jaar van onzekerheid en teleurstelling met volle moed en een fris gevoel te herstarten. Gelukkig stellen we in de bevraging vast dat er binnen de verenigingen heel wat onderlinge communicatie werd gevoerd om het moreel hoog te houden.

Ook op dit vlak wil het gemeentebestuur een bescheiden steentje bijdragen. Tijdens de coronacrisis organiseerden we al digitale workshops en infoavonden om bestuursleden te inspireren. Dit werd bijzonder gesmaakt en gewaardeerd. Momenteel werken we achter de schermen aan een nieuw aanbod van aangepaste opleidingen, workshops en infomomenten.  

Ledenwerving
Jammer genoeg heeft de coronacrisis ook geleid tot leden die afhaken. Het is voor elke club dan ook essentieel om verloren leden zo snel mogelijk terug te winnen én om nieuwe leden te kunnen aanspreken en overtuigen. Als gemeentebestuur zetten we daarom in op promotie en communicatie. Met de gloednieuwe verenigingenwebsite ‘MooiMol verenigt’ krijgt elke vereniging de kans om zichzelf te presenteren aan het grote publiek. Met een uitgebreide promotiecampagne online en offline zullen we de website en de talrijke mogelijkheden van onze verenigingen ruim onder de aandacht brengen bij onze inwoners.

Infrastructuur
Verenigingen die niet over eigen infrastructuur beschikken, kunnen al vele jaren rekenen op het uitgebreide huuraanbod van het gemeentebestuur. Voor de toekomst bekijken we of er nog mogelijkheden zijn om het aanbod verder uit te breiden met nieuwe lokalen en locaties. Ook logistiek blijven we verenigingen steunen bij het organiseren van activiteiten en evenementen. Zo analyseren we momenteel op welke manier en met welke materialen we onze uitleendienst verder kunnen uitbouwen. Om in de nasleep van de coronacrisis activiteiten veilig te laten doorgaan, behoort een herhaling van een ‘gratis hygiënepakket’ tot de mogelijkheden.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatiedienst@gemeentemol.be