Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 22 juli: “Enorm hoge vaccinatiebereidheid bij jongeren”

2207 Medisch verslag
donderdag 22 juli 2021

Ook bij de jongere leeftijdscategorieën ligt de vaccinatiebereidheid bijzonder hoog, zo blijkt uit de vaccinatiecijfers van de afgelopen weken. De medische coördinatiecel is hierover bijzonder opgetogen. Wie zich laat vaccineren beschermt in de eerste plaats zichzelf tegen hospitalisatie en zware ziekte. Bovendien ben je minder besmettelijk voor anderen. Let op: de vaccins zijn niet onfeilbaar. Ook na vaccinatie kan je nog steeds besmet raken en het virus doorgeven. Daarom blijft het ook voor volledig gevaccineerden aangewezen om voorzichtig te zijn en alle richtlijnen te respecteren. Zeker met de opkomst van de uiterst besmettelijke deltavariant is het uiterst belangrijk om in elke leeftijdscategorie een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad na te streven.

Heilig Hartziekenhuis

 • Momenteel verblijven in het Heilig Hartziekenhuis twee coronapatiënten. Het gaat over een vijftiger en iemand begin zestig.
 • Beide patiënten waren kortelings voor hun ziekenhuisopname ofwel geheel of deels gevaccineerd.
 • De vaccinatie heeft de ziekenhuisopname niet verhinderd, zo beoordeelt het ziekenhuis, maar wel gezorgd voor minder zware ziektesymptomen waardoor een opname op de afdeling intensieve zorgen niet aan de orde was.
 • Dankzij de adequate opvolging in het ziekenhuis herstellen beide patiënten vrij vlot. We verwachten dat ze op korte termijn het ziekenhuis kunnen verlaten.
 • Hetzelfde beeld geldt voor de overige ziekenhuizen in de regio. De coronabelasting blijft overal beperkt tot gemiddeld enkele opnames.
 • Gemiddeld is het ziektebeeld van de opgenomen patiënten dankzij de vaccinatiecampagne veel gunstiger in vergelijking met de periode vóór het vaccineren. Het ziekenhuis benadrukt dan ook nogmaals het belang om jezelf te laten vaccineren!

Vaccinatiecampagne

 • Deze week (19 – 24 juli) worden in het vaccinatiecentrum maar liefst 8.605 prikken geplaatst met Pfizer: 2.380 1ste en 6.225 2de
 • Deze 1ste prikken gaan voornamelijk naar de eerste groep minderjarigen (16, 17 en 18 jaar) die werd uitgenodigd.
 • Zelfs op de Nationale Feestdag waren onze vrijwilligers, medewerkers en coördinatoren druk in de weer om 1.850 spuitjes te zetten. We kunnen hen onmogelijk voldoende bedanken! Na elke vaccinatiedag lopen er lovende mailtjes binnen van inwoners die ‘stoefen’ over de puike organisatie en de hartelijke vriendelijkheid.
 • Ook deze week konden we weer 1.000 nieuwe uitnodigingen versturen. De Vlaamse uitnodigingsbrief belandt in de loop van volgende week in de brievenbus.
 • Met deze uitnodigingsronde zijn we in augustus 2008 beland. Let op: nog niet alle 13-jarigen werden deze week al uitgenodigd. Volgende week gaan we verder met de nieuwe toezeggingen tot en met iedereen die al 12 jaar is geworden. De verjaardagsdatum vormt daarbij de harde scheidingslijn tussen -12 en +12 jaar. Dit werd Europees bepaald en vormt een essentieel onderdeel van de bijsluiter van het Pfizer-vaccin.
 • De uitnodigingen die we momenteel versturen richten zich op 1ste prikken in de 1ste week van augustus met een 2de prik omstreeks 25 augustus.
 • Passen de voorgestelde data op je uitnodigingsbrief niet? Verplaats dan zelf online je één prikmoment of beide afspraken. Je kan dit zelf online of contacteer het callcenter op 014 38 90 47. Samen met jou bekijken onze callcentermedewerkers dan welke vrije tijdssloten er zijn om te verplaatsen. Bij elke nieuwe uitnodigingsronde ontstaan er mogelijk nieuwe vrije tijdssloten.
 • Wie jonger is dan 16 jaar (verjaardag geldt als datum) heeft ouderlijke toestemming nodig om te worden gevaccineerd. Bij voorkeur komt één van je ouders mee naar het vaccinatiecentrum tijdens je prikmoment. Als dit niet kan, breng je een ondertekende toestemmingsbrief mee. Via deze link vind je een voorbeeldbrief die je kan gebruiken: https://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen
 • Ben je 18 jaar of ouder en nog niet gevaccineerd? Kom dan op maandag 26 juli tussen 18 en 20 uur naar het vaccinatiecentrum in De Zwaan. Je krijgt dan een prik Johnson & Johnson (J&J), waarmee je meteen het volledige vaccinatieschema doorlopen hebt. Dit aanbod geldt alleen voor inwoners van eerstelijnszone Baldemore. Breng zeker je identiteitskaart mee.
 • Ook in de jongere leeftijdscategorieën bereiken we telkens een zeer hoge vaccinatiegraad. Zeker gezien de opmars van de zeer besmettelijke deltavariant is dit bijzonder belangrijk om structureel uit deze crisis te geraken. Het vaccin beschermt je vooral tegen zware ziekte. Hoewel de kans lager ligt, loop je nog steeds het risico om besmet te raken en het virus nog door te geven.
 • Onze algemene vaccinatiegraad bij de volwassenen bedraagt momenteel 92,4% voor 1ste
 • In de leeftijdscategorie 30 – 39 jaar is dit nog steeds een bijzonder hoge 88,59%. Bij de 20–29-jarigen is dit 86,83%. Bij de 18- en 19-jarigen bedraagt dit cijfer momenteel 83,85%. Door de vaccinaties deze week (nog niet verwerkt in deze statistieken) zal dit laatste cijfer evenwel nog verder stijgen en het cijfer van de 20-29-jarigen benaderen.

Besmettingen

 • Onze incidentiegraad (aantal besmettingen van de laatste 7 dagen op 100.000 inwoners) is stevig gezakt van 159,4 naar 105,3.
 • We registreerden de afgelopen week 39 nieuwe besmettingen. Dagelijks registreren we dus gemiddeld een vijftal nieuwe besmettingen.
 • Deze besmettingen situeren zich in volgende leeftijdscategorieën:
  • 0-9 jaar: 22%
  • 10-19 jaar: 35%
  • 20-29 jaar: 17%
  • 30-39 jaar: 13%
  • 40-49 jaar: 8%
  • 50-59 jaar: 5%
  • 60-65 jaar: 2%
  • 65 jaar: 0%
 • Momenteel verdwijnen de laatste naweeën van de grote besmettingsclusters bij Chiro Sluis uit de cijfers. De 60 besmettingen bij de kampgangers hebben dankzij de uitstekende opvolging van de quarantainemaatregelen geleid tot slechts enkele besmettingen bij overige gezinsleden. Veel chiroleden hebben het principe van ‘thuisisolatie’ zeer strikt toegepast, waarbij er ook binnen gezinnen thuis onderling afstand wordt bewaard.
 • Veel van de besmettingen die we momenteel vaststellen situeren zich bij inwoners die terugkeren uit vakantie. We zien dit vooral bij terugkeerders uit Portugal, Spanje en Oostenrijk.

Testcentrum Ecocentrum De Goren

 • De capaciteit die werd vrijgemaakt om vakantiegangers tijdig te testen voor en na hun vakantie volstaat momenteel. We raden iedereen aan om hun afspraak zo snel mogelijk in te boeken wanneer de reisdata gekend zijn.
 • Via deze website (https://www.mijngezondheid.belgie.be/) kan je hiervoor de nodige codes aanmaken en vervolgens zelf online een afspraak boeken.