Naar inhoud
Gemeente Mol

Natuursteenwerken Edmond Van Hoofstraat vanaf 3 augustus: volg de omleiding

donderdag 29 juli 2021

Vanaf dinsdag 3 augustus start de volgende fase in de natuursteenwerken met de herstelling van het kruispunt Edmond Van Hoofstraat-Graaf de Broquevillestraat. Tijdens de werken wordt het tweede deel van de Edmond Van Hoofstraat doodlopend voor auto’s. Doorgaand verkeer en bussen van De Lijn volgen de omleiding via Schansstraat – Vennestraat – Martelarenstraat. Het gemeentebestuur voert tijdelijk tweerichtingsverkeer in voor de bewoners, zodat zij vlot hun huis kunnen bereiken en verlaten. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone altijd veilig passeren. De werken nemen normaal gezien vier weken in beslag, onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden. We verwittigden de bewoners en handelszaken via een aparte brief.

We kiezen ervoor om de werken in augustus uit te voeren, omdat er in de vakantiemaand niet veel schoolbussen passeren in de Edmond Van Hoofstraat. Vanaf september neemt het schoolverkeer aanzienlijk toe. De aannemer garandeert dan ook dat de werken voor de start van het nieuwe schooljaar afgerond zullen zijn.

Tweede deel Edmond Van Hoofstraat onbereikbaar met auto

Tijdens de werken sluiten we het tweede deel van de Edmond Van Hoofstraat – tussen Schansstraat en Graaf de Broquevillestraat – af voor doorgaand autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de werf wel altijd veilig passeren.

Tweerichtingsverkeer voor bewoners

Om bewoners zo vlot mogelijk toegang te geven, voeren we in het afgesloten deel van de Edmond Van Hoofstraat tweerichtingsverkeer in.

Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone altijd veilig passeren. In de Graaf De Broquevillestraat moeten voetgangers de straat oversteken ter hoogte van de werf.

Omleiding en busaanbod

Doorgaand autoverkeer en bussen van De Lijn volgen de omleiding via Schansstraat – Vennestraat – Martelarenstraat. De bushalte in de Graaf de Broquevillestraat, tegenover de kerk, wordt niet bediend. Als alternatief kan je de halte aan het ziekenhuis nemen.

Groter herstellingsproject

De werken passen in een groter herstellingsproject waarbij tien werfzones in het Centrum door aannemer Krinkels structureel worden hersteld. Elke herstelling omvat het uitbreken van de bestaande natuursteenklinkers, het vernieuwen van de fundering en het herplaatsen van alle ‘gekuiste’ klinkers. De herstellingen concentreren zich op plaatsen waar auto’s en vrachtwagens door de draaibewegingen de stenen loswrikken. De werken zijn absoluut nodig om losliggende stenen - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum