Naar inhoud
Gemeente Mol

7 gemeentelijke bibliotheken met 1 reglement én 1 naam: Stuifzand

stuifzand2
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 30 juni 2021

De zeven bibliotheken van Balen, Dessel, Mol, Retie, Geel, Laakdal en Meerhout werken in de toekomst nauw samen onder de naam Stuifzand. Naast een overkoepelende naam delen de bibliotheken vanaf eind oktober ook hetzelfde bibliotheekreglement. Welke veranderingen dat meebrengt voor de leden, verschilt tussen de bibliotheken onderling. Logisch, want elke bib werkte tot op heden met een eigen reglement. Iedere bibliotheek informeert de komende weken de eigen leden wat de specifieke verschillen zijn tussen het bestaande en het toekomstige overkoepelende reglement, zodat elk bibliotheekgebruiker precies weet wat er verandert in zijn of haar bib.

Met de invoering van de naam Stuifzand volgen de bibliotheken het regionale samenwerkingsverband op vlak van cultuur en erfgoed. Zo veranderden ook erfgoedvereniging k.ERF en Cultuurnetwerk Kempen recent hun naar Stuifzand.

Achter deze nieuwe naam schuilt heel wat symboliek. ‘Stuif’ verwijst onder andere naar de kruisbestuiving die in alle gemeenten en steden overvloedig rond waait. Wat de term ‘zand’ voor de Kempen betekent, moeten we vermoedelijk niet verder toelichten.

Eén reglement
De invoering van één gemeenschappelijk reglement vormt voor de bibliotheken het startpunt om in de toekomst nog nauwer te gaan samenwerken. Binnen de samenwerking behoudt elke bibliotheek zijn eigenheid. Het gedeelde reglement bevat volgende basiselementen:

  • Leden betalen een jaarlijkse bijdrage van 5 euro. Wie jonger is dan 26 jaar, geniet van een gratis lidmaatschap.
  • Je mag per uitleenbeurt maximum twintig materialen selecteren. Je mag de uitleenperiode twee keer verlengen met vier weken.
  • Het lidmaatschap wordt geactiveerd op je elektronische identiteitskaart. Wie lid is van één van de Stuifzand-bibliotheken, is in alle bibliotheken welkom en kan er materialen uitlenen.
  • Materialen die je in een bepaalde bibliotheek uitleent, breng je naar dezelfde bibliotheek terug.
  • Interbibliothecair leenverkeer blijft - betalend weliswaar – mogelijk. De gevraagde materialen worden dan vervoerd naar de bibliotheek van jouw gemeente. Je mag je materialen dan wel in je eigen bib opnieuw inleveren.

Sluiting in oktober voor nieuw beheersysteem
De overschakeling naar het nieuwe reglement gaat gepaard met de invoering van een volledig nieuw softwaresysteem. Deze software is de achterliggende motor van de zeven bibliotheken. Zo houdt het systeem onder andere alle lidmaatschappen bij, registreert het de uitleningen, controleert het de uitleenperiodes,….

De installatie en het testen van de software neemt een periode van twee weken in beslag. Daarom sluiten alle bibliotheken twee weken in oktober.

Om de heropening niet ongemerkt te laten verlopen, werken de bibliotheken achter de schermen nog aan een feestelijke heropening. Verdere informatie volgt in de loop van het najaar.  

Meer info: bibliotheek, 014 33 07 64, bibliotheek@gemeentemol.be