Naar inhoud
Gemeente Mol

Geef online je mening: hoe kunnen we park De Kiosk in Wezel opwaarderen?

knip
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 14 juni 2021

Hoe maken we met beperkte maar doordachte ingrepen van het park een frisse groene plek waar het aangenaam is om te spelen, te wandelen en te sporten? Welke aanplanting kiezen we en welke kleine aanpassingen zijn daarvoor nodig? We hebben jouw mening en ervaring nodig om dit te realiseren. Geef tussen 14 en 24 juni een antwoord op onze vragen en post je ideeën via www.gemeentemol.be/parkdekiosk!

Het gemeentebestuur werkte in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete  een eerste conceptontwerp uit voor park De Kiosk. Alle geïnteresseerden krijgen van 14 tot 24 juni de kans om hierover hun mening te geven via www.gemeentemol.be/parkdekiosk.

Opwaardering op maat van de buurt

De huidige beplanting van park De Kiosk in Wezel gedijt niet goed. Daardoor vermindert het parkgevoel op de site. Na grondig onderzoek door OVAM kennen we de samenstelling van de bodem. Dankzij de expertise van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete beschikken we over voldoende kennis om te weten welke plantengroei deze locatie kan opwaarderen. Park De Kiosk vormt voor de school, heel wat omwonenden en verenigingen een meerwaarde binnen het gehucht. Daarom vinden we het belangrijk om het ontwerpconcept dat momenteel op tafel ligt, voor te stellen en te bespreken.

Plan van aanpak

  • Na het afronden van de online participatie, gaan het gemeentebestuur en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete samen aan de slag met de binnengekomen ideeën en suggesties.
  • We stellen het definitieve plan aan het publiek voor via de gemeentelijke communicatiekanalen.
  • We realiseren de opwaardering tijdens het plantseizoen van dit najaar. Hierbij organiseren we een plantdag in samenwerking met de buurt.

Een korte historiek

Park De Kiosk is een binnengebied van vijf hectare, gelegen naast de vrije basisschool van Wezel, tussen de Vieille Montagnestraat, Keiheuvelstraat, Pompstraat en Langestraat. Het park onderging in 2011 een herinrichting. De kiosk kreeg een volledige renovatiebeurt en werd in z’n oude glorie hersteld. In 2015 plaatsten we onder impuls van de groep ‘Wezel Grenzeloos’ speeltoestellen voor de allerkleinsten. Jammer genoeg gedijt de huidige beplanting niet goed op de parksite. Daarom werd in samenspraak met Buurtwerk Wezel besloten om een duurzame oplossing uit te werken. We organiseren dit in nauw overleg met de buurt. Deze investeringen stonden oorspronkelijk gepland in 2020, maar de coronacrisis en het bijkomende bodemonderzoek zorgden voor een verschuiving in de planning.

Meer info: afdeling jeugd en sport, jeugddienst@gemeentemol.be, sportdienst@gemeentemol.be

014 33 05 10, 014 33 05 12