Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur maakt 20.000 euro vrij voor kinder- en jongerenwelzijn op school

Knipsel
vrijdag 11 juni 2021

Het gemeentebestuur maakt 20.000 euro vrij voor projecten rond kinder- en jongerenwelzijn op school. De kleuter-, lagere en secundaire scholen in onze gemeentekunnen krijgen de subsidie als ze voor 30 september een projectvoorstel indienen. Het moet gaan om projecten die tegemoetkomen aan leerlingen in kansarmoede, in problematische opvoedingssituaties, anderstalige nieuwkomers, leerlingen met een dalend of negatief zelfbevinden of met een ontwikkelings- of leerachterstand. Een school kan éénmalig een bedrag van 5.000 euro ontvangen. Zo werken we samen aan gelijke onderwijskansen voor elk kind.

Mol kiest in zijn meerjarenplan 2020-2025 om scholen financieel te ondersteunen om innovatief aan de slag te gaan rond gelijke onderwijskansen. Want ook in onze gemeente zien we dat socio-economische verschillen nog sterk mee bepalen hoe goed een leerling scoort in het onderwijs.

Vernieuwend projectvoorstel
De scholen moeten een projectvoorstel indienen. Het gemeentebestuur bekijkt of het aan alle voorwaarden voldoet om de subsidie toe te kennen.

Het project:

 • moet innovatief zijn (nieuw voor de school, of versterkt het bestaand beleid)
 • wordt indien mogelijk ingebed in de reguliere schoolwerking
 • wordt gecommuniceerd met ouders en schoolpersoneel
 • start op tijdens het schooljaar 2021-2022
 • komt tegemoet aan de noden van kwetsbare leerlingen, met name één of meerdere van volgende groepen:
  • leerlingen in (kans)armoede
  • leerlingen die opgroeien in een problematische opvoedingssituatie
  • leerlingen die een moeilijk schooltraject doorlopen (bijvoorbeeld spijbelaars of leerlingen of voor wie een tuchtprocedure loopt)
  • (gewezen) anderstalige nieuwkomers
  • leerlingen met een dalend of negatief welbevinden of leerlingen die een grote ontwikkelings- of leerachterstand hebben door de coronacrisis

Meer info: dienst samenlevingsopbouw, 014 33 16 22, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be