Naar inhoud
Gemeente Mol

Subsidies voor sportclubs ook dit jaar versoepeld door corona

vrijdag 4 juni 2021

De gemeenteraad besliste op 31 mei om de subsidiereglementen voor sportclubs ook dit jaar te versoepelen. Dit betekent dat sportclubs een aanvraag kunnen indienen op basis van de gegevens voor de coronacrisis. Sportclubs dienen jaarlijks een subsidieaanvraag in voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle sportwerking en jeugdbeleid. Hun dossier moet voldoen aan bepaalde criteria. Als gevolg van de coronamaatregelen dreigden veel clubs niet in aanmerking te komen. Het gemeentebestuur geeft hen met de aanpassingen een extra duwtje in de rug.

De coronacrisis trof de sportclubs enorm hard. Trainingen lagen lang stil. Competities, tornooien en kampioenschappen gingen niet door. Opleidingen en bijscholingen van trainers vonden niet meer plaats, sommige leden haakten af. Daarnaast verloren de clubs inkomsten door geannuleerde activiteiten en gesloten kantines. Eventuele subsidies zijn ook dit jaar dus zeker welkom.

 

Criteria subsidies

Het toekennen van subsidies gaat gepaard met bepaalde kwaliteitscriteria. Zo moeten sportclubs bijvoorbeeld minstens twee jeugdtrainingen per week organiseren, voor minstens 25 weken. Door het stilleggen van sportactiviteiten kunnen ze hier niet aan voldoen. Het gemeentebestuur besliste dan ook om hier in de mate van het mogelijke een mouw aan te passen.

Gebaseerd op het laatste normale werkingsjaar 2018-2019

Sportclubs kunnen ervoor kiezen een aanvraagdossier in te dienen op basis van de gegevens van het voorbije werkingsjaar 2020-2021 of op basis van het ingediende dossier in 2020 (gebaseerd op het laatste normale werkingsjaar 2018-2019 of op werkingsjaar 2019-2020). Die cijfers geven mogelijks een beter beeld van de werking van de club. Enkel voor de opleidingskosten van trainers kan dit niet. Hiervoor vul je de gegevens van het lopende jaar 2020-2021 in.

Aanpassing puntenverdeling

Omdat veel vormingen en opleidingen voor trainers niet konden doorgaan, werd hieromtrent in het reglement een aanpassing doorgevoerd. Deze nieuwe puntentelling zorgt voor een beter evenwicht in de subsidieverdeling.

Meer info: dienst jeugd en sport, 014 33 05 07, sportdienst@gemeentemol.be