Naar inhoud
Gemeente Mol

Rioleringsproject Wilgenstraat en deel Ginderbuiten start dit najaar

1805 rioleringsproject Wilgenstraat en Ginderbuiten
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 2 juni 2021

De gemeenteraad keurde op maandag 31 mei het aanbestedingsdossier goed voor het rioleringsproject in de Wilgenstraat en een deel van Ginderbuiten. Dit rioleringsproject van Aquafin moet vermijden dat het huishoudelijk afvalwater van ongeveer 4.400 inwoners van Ginderbuiten en Gompel (deels) bij hevige regenval nog in de Scheppelijke Nete belandt. De werken omvatten de aanleg van een bergbezinkingsbekken en een gescheiden rioolstelstel in de Wilgenstraat en een deel van Ginderbuiten (vanaf de Kastanjestraat tot en met de Wilgenstraat).

Als de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer verloopt zoals gepland, starten de werken aan het bergbezinkingsbekken nog dit najaar. Hiervoor werd onlangs een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. De werkzaamheden in de Wilgenstraat en Ginderbuiten staan komend voorjaar op het programma. In de aanloop naar de start van de werken ontvangen de betrokken buurtbewoners nog bijkomende informatie.

Bergbezinkingsbekken

Het bergbezinkingsbekken wordt gerealiseerd langs de Rozenberg, tussen de spoorweg en de barakken van Lichtstoet Rozenberg. De aanleg van dit bekken veroorzaakt weinig hinder voor de omwonenden of het verkeer. Een bergbezinkingsbekken vergroot het volume van een gemengd rioleringsstelsel en moet voorkomen dat het met regenwater verdunde afvalwater terecht komt in een overstort, en uiteindelijk in de waterlopen. Bekijk hier een filmpje over de werking van een bergbezinkingsbekken.

Gescheiden rioolstelsel

Naast het bergbezinkingsbekken wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd in de Wilgenstraat en het gedeelte van Ginderbuiten tussen Wilgenstraat en Kastanjestraat. De bestaande riolering in de Wilgenstraat zal dienst doen als regenwaterriolering. Voor het huishoudelijk afvalwater wordt een nieuwe riool aangelegd. Ook in Ginderbuiten (tussen Kastanjestraat en Wilgenstraat) komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater zal via de Kastanjestraat naar het bergbezinkingsbekken lopen. Het regenwater wordt via de Wilgenstraat afgevoerd naar de Scheppelijke Nete. Op lange termijn moeten overal de gemengde rioolstelsels vervangen worden door een gescheiden stelsel.

De nieuwe gescheiden riolering leidt het huishoudelijk afvalwater naar het bergbezinkingsbekken, waarna het wordt doorgepompt naar de zuiveringsinstallatie langs de Borgerhoutsendijk. Het propere regenwater vloeit naar de Scheppelijke Nete. Deze rioleringswerken gaan gepaard met het volledig opbreken en vernieuwen van de rijweg en aanpalende voetpaden. Deze werken hebben uiteraard wel een grote impact op de aanpalende woningen en winkels, alsook op het verkeer. Meer informatie volgt als de verdere timing gekend is.

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be