Naar inhoud
Gemeente Mol

Herstelling natuursteen op stoep Lakenmakersstraat (parking Bel&Bo) vanaf 2 juni

vrijdag 28 mei 2021

Vanaf woensdag 2 juni start een volgende fase van de natuursteenherstellingen met werken aan de voetgangerszone in de Lakenmakersstraat, ter hoogte van de ingang van parking Bel&Bo. De werken nemen vijf weken in beslag. Het doorgaand verkeer ondervindt geen hinder. Ook fietsers en voetgangers kunnen de werfzone altijd in alle richtingen veilig passeren. De parking van Bel&Bo blijft voor auto’s en leveranciers bereikbaar via de toegang in de Boomgaardstraat. De bewoners worden via bewonersbrieven persoonlijk verwittigd.

De herstellingen aan het kruispunt Laar-Boerenkrijgstraat verlopen bijzonder vlot. Hierdoor kan aannemer Krinkels vroeger dan gepland starten met de werken aan de voetgangerszone in de Lakenmakersstraat.

Voetgangerszone Lakenmakersstraat onderbroken ter hoogte van parking Bel&Bo

De werken concentreren zich op de voetgangerszone in de Lakenmakersstraat, ter hoogte van de ingang van de parking naar Bel&Bo. Deze inrit zal hierdoor onbruikbaar zijn voor auto’s. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone wel passeren. De aannemer voorziet een veilige doorgang. Ook Bel&Bo blijft voor auto’s en leveranciers bereikbaar via de toegang in de Boomgaardstraat. De werken duren vier weken, gevolgd door een week uitharding. Deze timing is onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden.

Geen werken tijdens wekelijkse dinsdagmarkt en eventuele braderie

Op dinsdagen, tijdens de wekelijkse markt, wordt er niet gewerkt. Als de werken vóór de braderie nog niet afgerond zijn, legt de aannemer de werf tijdelijk stil tot het einde van de braderie.

Vlot verloop van groter herstellingsproject

De werken passen in een groter herstellingsproject waarbij tien werfzones in het Centrum door aannemer Krinkels structureel worden hersteld. Elke herstelling omvat het uitbreken van de bestaande natuursteenklinkers, het vernieuwen van de fundering en het herplaatsen van alle ‘gekuiste’ klinkers. De herstellingen concentreren zich op plaatsen waar auto’s en vrachtwagens door de draaibewegingen de stenen loswrikken. De werken zijn absoluut nodig om losliggende stenen - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden.

Tot nu toe verlopen de werken heel vlot. De aannemer levert snel op, waardoor de werken vaak sneller dan gepland afgerond worden. We zijn blij met het resultaat en hopen dat we de andere fasen op dezelfde manier kunnen verderzetten.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum