Naar inhoud
Gemeente Mol

Natuursteenwerken Laar-Boerenkrijgstraat vanaf 17 mei, Corbiestraat onbereikbaar

woensdag 12 mei 2021

Vanaf maandag 17 mei start de volgende fase in de natuursteenwerken met de herstelling van het kruispunt Laar-Boerenkrijgstraat. Hierdoor wordt de Boerenkrijgstraat en eerste deel van de Corbiestraat - vanaf Baron van Eetveldeplein tot Achterpad - tijdelijk onbereikbaar voor doorgaand verkeer. Bewoners en leveranciers krijgen wel toegang. Om het verkeer voor hen vlot te laten verlopen, geldt tweerichtingsverkeer en een parkeerverbod in het eerste stuk van de Corbiestraat vanaf het Baron van Eetveldeplein. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone veilig passeren. De werken nemen normaal gezien drie weken in beslag, onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden. We verwittigen bewoners en handelaars deze week nog via bewonersbrieven.

De herstellingen aan het kruispunt Laar-Hofstraat vlotten erg goed. Hierdoor kan aannemer Krinkels vroeger dan gepland starten met de werken aan het kruispunt Laar-Boerenkrijgstraat.

Eerste deel Corbiestraat en Boerenkrijgstraat onbereikbaar met auto

Tijdens de werken sluiten we het eerste deel van de Corbiestraat - vanaf Baron van Eetveldeplein tot Achterpad - af voor doorgaand autoverkeer. Enkel bewoners en leveranciers krijgen doorgang. Leveranciers mogen uitsluitend tussen 9 en 10 uur leveren. Het verkeer op Laar ondervindt geen hinder van de werken.

Tweerichtingsverkeer voor bewoners en leveranciers

Om bewoners en leveranciers zo vlot mogelijk toegang te geven, voeren we in het eerste deel van de Corbiestraat vanaf het Baron van Eetveldeplein tweerichtingsverkeer in. Leveranciers die met grote vrachtwagens niet kunnen draaien, mogen uitzonderlijk en énkel tijdens het leveringsuur van 9 tot 10 uur rechtdoor rijden in de Corbiestraat en via de uitgang aan het Santo Tomásplein wegrijden. Buiten deze periode is dit strikt verboden.

Parkeerverbod voor losse parkeerplaatsen

Daarnaast geldt er in het eerste deel van de Corbiestraat en de Boerenkrijgstraat ook een parkeerverbod voor de losse parkeerplaatsen. Hiermee creëren we meer ruimte om eventueel uit te wijken voor tegenliggend verkeer.

Fietsers en voetgangers

Voetgangers en fietsers zullen de werfzone altijd veilig kunnen passeren. Schoolgaande kinderen kunnen deze route ook aanhouden om via het Achterpad naar school te fietsen.

Groter herstellingsproject

De werken passen in een groter herstellingsproject waarbij tien werfzones in het Centrum door aannemer Krinkels structureel worden hersteld. Elke herstelling omvat het uitbreken van de bestaande natuursteenklinkers, het vernieuwen van de fundering en het herplaatsen van alle ‘gekuiste’ klinkers. De herstellingen concentreren zich op plaatsen waar auto’s en vrachtwagens door de draaibewegingen de stenen loswrikken. De werken zijn absoluut nodig om losliggende stenen - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum