Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag: “Eerst risicopatiënten vaccineren, nadien afdalen in leeftijd”

IMG_2110
donderdag 29 april 2021

Met een incidentiegraad van 137,8 (= 51 besmettingen) liepen de besmettingen de afgelopen week in onze gemeente verder op. Ook de enorme inspanningen die we vragen van de ziekenhuismedewerkers blijven door de hoge belasting van intensieve zorgen aanhouden. Net zoals tijdens de eerste twee coronagolven, redden zij mensenlevens. Ze verdienen dan ook alle respect en waardering voor de inspanningen die ze dag en nacht leveren. In de vaccinatiecampagne ontvingen in principe alle 65-plussers (tot en met geboortejaar 1956) een uitnodiging. Vooraleer we vanaf nu verder zakken in de leeftijdspiramide, komen eerst alle risicopatiënten aan bod. Pas in de loop van deze week verduidelijkte Vlaanderen deze aanpak in de vaccinatiestrategie. Al meer dan 1.000 inwoners registreerden zich de afgelopen dagen op onze reservelijst VAXLIST Baldemore. Na de Vlaamse verduidelijking van de vaccinatiestrategie vragen we bijkomend de inwoners van geboortejaar 1957 om zich te registreren op VAXLIST. Ook de inwoners van geboortejaar 1956 en ouder die – om bepaalde redenen – geen uitnodiging hebben ontvangen, roepen we op om zich te registreren op VAXLIST.

Heilig Hartziekenhuis

 • Net zoals in overige ziekenhuizen binnen en buiten onze regio, blijft de zware belasting van intensieve zorgen aanhouden.

 

 • De bezetting op de intensieve zorgen niet-corona én corona blijft schommelen tussen de 80 en de 100% van de voorziene capaciteit. Dat betekent dat de marge op intensieve zorgen bijzonder klein is.

 

 • Voor coronapatiënten zijn er – conform de regels van de hogere overheid – in ons ziekenhuis op elk moment 6 IZA bedden voorbehouden.
 • Ook de niet-corona bedden op intensieve bedden zijn daardoor snel bezet. Dankzij een goede planning en flexibiliteit zorgt het ziekenhuis er voor dat alle noodzakelijke zorg op intensieve zorgen kan doorgaan.

 

 • Ondanks de aanhoudende druk op intensieve zorgen slaagt het ziekenhuis er zo in om de reguliere zorg te laten doorgaan volgens planning. Er zijn op dit moment daardoor geen grote wachttijden. Ook geplande operaties worden allemaal uitgevoerd, mits hier en daar een aanpassing van de timing.
 • Ook nu zien we de duidelijk de ‘verjonging’ van coronapatiënten op intensieve zorgen. Enkele patiënten zijn veertigers, één vijftiger en één ouder dan zestig. Dit zijn niet altijd hoog risico patiënten met ernstige onderliggende aandoeningen. Dit fenomeen wordt in heel het land vastgesteld.

 

 • Deze ‘verjonging’ van de coronapatiënten omvat een dubbele boodschap. Vaccineren werkt, zo blijkt uit de drastische daling van oudere ernstig zieke coronapatiënten. Anderzijds stellen we ook steeds meer vast dat het virus iedereen zwaar kan treffen, ook dertigers, veertigers en vijftigers.

 

 • De gewone afdeling voor coronapatiënten telt 12 patiënten, wat – in verhouding tot de voorbije weken - relatief goed is. Dit aantal wijzigt voortdurend. Nieuwe patiënten worden opgenomen, andere mogen naar huis voor verder herstel.
 • De situatie van coronapatiënten die nog in een stabiele toestand worden opgenomen, kan snel veranderen. In sommige situaties verslechtert dit op enkele uren tijd én is een snelle verhuis naar intensieve zorgen aangewezen. Het ziekteverloop is bijzonder grillig en amper voorspelbaar, zo stellen onze artsen vast.

 

Vaccinaties

 • Na dit weekend zullen 90% van onze 65-plussers een eerste prik hebben gekregen. De resterende 65-plussers komen voor hun eerste prik op 6,7 of 8 mei aan bod.

 

 • In de loop van deze week creëerde Vlaanderen eindelijk duidelijkheid over de aanpak van de risicopatiënten binnen deze fase van de vaccinatiestrategie.

 

 • Vooraleer verder te gaan met de vaccinaties bij inwoners jonger dan 65 jaar (geboren vanaf 1957 en later) zullen eerst alle risicopatiënten aan bod komen. Deze risicopatiënten worden uitgenodigd van oud naar jong.
 • De inwoners van 1957 en 1958 die donderdag 22 en vrijdag 23 april werden uitgenodigd voor 6,7 of 8 mei, ontvingen hun uitnodiging dus in hoedanigheid van risicopatiënt. De overige inwoners van deze geboortejaren zullen aan bod komen als alle risicopatiënten de komende weken hun eerste prik hebben ontvangen. Wel kunnen deze inwoners zich registreren op VAXLIST Baldemore, zodat ze op de reservelijst staan.

 

 • Voor heel Vlaanderen gaat het ongeveer over 800.000 geïdentificeerde risicopatiënten.
 • Wij hebben aan Vlaanderen informatie opgevraagd over het aantal geïdentificeerde risicopatiënten (én de leeftijdsverdeling) voor onze eerstelijnszone. Tot op ontvingen we deze info jammer genoeg niet, wat het moeilijk maakt om de impact op het vaccinatieverloop de komende weken in te schatten. In een eerste raming schatten we dat het minstens 6.000 inwoners gaat.

 

 • De selectie als risicopatiënt gebeurde op basis van criteria die werden vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad. Deze selectie gebeurde grotendeels automatisch door analysesoftware op basis van de medische dossiers van huisartsen en gegevens van de ziekenfondsen. Deze analysesoftware interpreteert gegevens van bloedstalen, medicijnengebruik, gestelde diagnoses, laboratoriumonderzoeken,…

 

 • We stellen vast dat zeer veel inwoners niet weten dat ze werden geïdentificeerd als risicopatiënt. Je kan dit controleren door beveiligd in te loggen op https://www.myhealthviewer.be/. Inloggen kan via eID kaartlezer of itsme.

 

 • Op dit moment hebben al meer dan 1.000 inwoners zich geregistreerd op VAXLIST Baldemore. In eerste instantie riepen we de inwoners op geboren tussen 1958 en 1965 om te registreren. Met de verduidelijkingen voor de aanpak van risicopatiënten breiden we dit uit naar 1957. Ook wie ouder is én – bijvoorbeeld wegens administratieve redenen – nog steeds geen uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen, kan zich aanmelden op VAXLIST via www.vaccinatiecentrumbaldemore.be.

 

 • Wie jonger is dan 1965 en zich op dit moment via VAXLIST op de reservelijsten wilt inschrijven, krijgt momenteel de status ‘tijdelijk afgekeurd’. Ze krijgen later de kans om actief op de reservelijst te staan.

 

 • Deze week worden 350 vaccins van Johnson & Johnson geleverd. Deze vaccins worden gebruikt voor thuisvaccinatie. Huisartsen zullen hiermee thuis een beperkt aantal inwoners vaccineren. Deze mensen bevinden zich in een absolute uitzonderingssituatie en kunnen zich onmogelijk verplaatsen naar het vaccinatiecentrum.

 

 • Voor de week van 10 mei kunnen we jammer genoeg slechts een 100-tal nieuwe uitnodigingen versturen voor een eerste prik. De overige toezegging van 3.000 vaccins Pfizer zijn nodig voor een tweede prik bij de inwoners die in het begin van de paasvakantie voor het eerst gevaccineerd werden.
 • We kregen het bericht dat er geen bijkomende toezeggingen zullen gebeuren voor de week van 10 mei. Ons vaccinatiecentrum kan een verdubbeling van het aantal vaccins probleemloos aan. Hetzelfde fenomeen van een bijzonder laag aantal toezeggingen voor een eerste prik in de week van 10 mei zien we terug bij alle vaccinatiecentra in Vlaanderen.
 • Wanneer we grote aantallen willen blijven uitnodigen voor een eerste prik, moeten de vaccintoezeggingen vanuit Vlaanderen fors de hoogte in. Vanaf de week van 10 mei moeten we elke week telkens al grote aantallen 2de prikken voorzien met Pfizer.
 • In de loop van deze week konden we nog 250 inwoners bijkomend uitnodigen voor een eerste vaccinatie op 6,7 of 8 mei. Deze uitnodigingen gingen naar risicopatiënten uit het geboortejaar 1958.

Besmettingscijfers en contactonderzoek

 • Momenteel zitten we aan een incidentiegraad van 137,8 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners voor de laatste zeven dagen). Opnieuw betekent dit een stijging met voorgaande week. Vorige week bedroeg dit cijfer nog 102,6.

 

 • Deze incidentiegraad staat gelijk aan 51 reële besmettingen de afgelopen week.

 

 • We zien opvallend veel besmettingen bij minderjarigen. 35% van de besmettingen zit in de groep 0 – 19 jaar. De leeftijdscategorie 10-19 jaar is het grootst met 21% van de besmettingen.

 

 • Ook hier zien we dat vaccineren uiterst positieve resultaten oplevert. Voor het eerst sinds lange tijd hebben we geen enkele besmetting in de categorie ouder dan 69 jaar. De categorie 60-69 jaar was deze week goed voor slechts 8% van de besmettingen.

 

 • Naast de besmettingen in scholen stelden we deze week vast dat het virus ook bedrijven treft. In meerdere gevallen werden (productie)bedrijven getroffen door meerdere besmettingen. Eén onderneming werd zelfs tijdelijk stilgelegd. Ook op de plaatsen waar telewerk niet mogelijk is, blijft het belangrijk om de basisregels zo goed mogelijk na te leven. Besmettingen in een bedrijf worden nauwgezet opgevolgd door de arbeidsgeneesheer.

 

Scholen

 • De besmettingen van leerlingen blijven binnenkomen. Dagelijks volgen de CLB’s op meerdere scholen de besmettingen op. In de meeste gevallen gaat het om individuele leerlingen, waarbij de bron van de besmetting in het gezin moet gezocht worden. Elke besmetting leidt tot een identificatie van hoogrisicocontacten in de klas. Snel ingrijpen is belangrijk om een verdere clustervorming te vermijden.
 • In sommige scholen breiden individuele besmettingen zich uit naar klasgenoten, waardoor klasquarantaine en uitgebreid testen aan de orde is. Zo volgen we momenteel nauwgezet de situatie in de kleuterschool van Mozawiek. Een klasquarantaine van de tweede kleuterklas bracht in totaal al vijf besmettingen bij klasgenootjes aan het licht, alsook een besmetting van een leerkracht. Dit leidde vervolgens tot bijkomende klasquarantaines, aangezien de leerkracht een lesopdracht heeft die verschillende kleuterklassen omvat. De kleuters hebben vaak broers en zussen in andere klassen op de school, waardoor in vrijwel alle klassen waakzaamheid geboden is.