Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 8 april: “Ziekenhuis kreunt onder hoge werkdruk derde golf”

0804 medische verslag 8 april
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 8 april 2021

Ook donderdag 8 april vond het medisch coördinatieoverleg plaats en werd de actuele situatie met betrekking tot het ziekenhuis, de besmettingscijfers, het lokaal contactonderzoek en het vaccineren besproken. Het aantal ziekenhuisopnames in Ziekenhuisnetwerk Kempen blijft hoog. De uitstroom van patiënten wordt onmiddellijk opgevuld met nieuwe patiënten. Deze week vertrekken er opnieuw 2.457 uitnodigingen. Inwoners die jonger zijn dan 56 jaar, krijgen op dit moment geen AstraZeneca-vaccin toegediend. Inwoners jonger dan 56 jaar met een afspraak voor een herhalingsvaccin AstraZeneca wachten nog op verdere instructies.

Heilig Hartziekenhuis

 • Op dit moment telt het ziekenhuis 14 coronapatiënten op de gewone afdeling. Dit betekent dat ongeveer 75% van de voorziene coronacapaciteit ingenomen is.
 • Elke dag kunnen patiënten naar huis voor verder herstel, maar de bedden worden diezelfde dag opnieuw gevuld met nieuwe patiënten. Het totaal aantal opnames daalt dus niet.
 • Op de dienst intensieve zorgen liggen momenteel 5 coronapatiënten. Eén bed wordt vrijgehouden om snel te kunnen schakelen wanneer de gezondheidstoestand van de opgenomen patiënten op de gewone corona-afdeling plots erg verslechtert.
 • In het ziekenhuisnetwerk Kempen tellen we 17 coronapatiënten op intensieve zorgen. Ook de niet-coronabedden op intensieve zorgen zijn bijna volledig bezet.
 • De situatie in het ziekenhuis zorgt voor een zware belasting van het ziekenhuispersoneel. Het ziekenhuis probeert – naast het opvangen van coronapatiënten – de reguliere werking te handhaven. Als er door aanhoudende of stijgende druk in de komende weken toch ingrepen of geplande opnames moeten worden uitgesteld, brengt het ziekenhuis de patiënten daarvan persoonlijk op de hoogte. Raadplegingen en ambulante onderzoeken blijven gewoon doorlopen in veilige omstandigheden.
 • De opgenomen coronapatiënten bevinden zich voornamelijk in de leeftijdscategorie van 60-plussers. Momenteel is één veertiger opgenomen op intensieve zorgen.

Besmettingscijfers

 • In vergelijking met afgelopen week daalde het incidentiecijfer van 243,1 naar 186,4 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners, de laatste 7 dagen).
 • Dit cijfer betekent concreet dat we in onze gemeente de afgelopen week 69 nieuwe besmettingen registreerden.
 • Als we kijken naar de leeftijden zien we dat de categorie van 10 tot 19 jarigen vrij sterk vertegenwoordigd blijft. Ook in de categorie 30-39 jaar blijven de aantallen hoog. Daarnaast verschuiven de besmettingen zich stapsgewijs richting de categorie 40-49 en 50-59 jaar.
 • Veel besmettingen situeren zich in enkele bedrijven in onze regio (buiten onze gemeentegrenzen) en verspreiden zich via deze weg bij de betrokken gezinnen/families in onze gemeente.

Testcentrum

 • Het aantal uitgevoerde testen daalde, maar de positiviteitsratio blijft hangen rond 9%.
 • Het testcentrum test deze week de nieuwe sneltesten uit. De opstart is vlot verlopen. De huisartsen hebben informatie ontvangen over de nieuwe testmogelijkheid.
 • In specifieke gevallen kunnen we in de toekomst dus ook een sneltest afnemen in het testcentrum. Dit gebeurt altijd in combinatie met een klassieke PCR-test.
 • In het testcentrum zelf wordt aan de hand van verschillende criteria bepaald of je in aanmerking komt voor een sneltest. Je kan dit dus zelf niet kiezen of door een huisarts laten voorschrijven.

Vaccinatiecentrum

 • Op woensdag 7 april ontving 24,04% van onze 65-plussers een eerste inenting.

De meest recente cijfers vind je op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller.

 • Welke vaccinaties (1ste prik) gebeur(d)en er deze week?
  • Woensdag 7 april: 312 vaccins AstraZeneca
  • Donderdag 8 en vrijdag 9 april: 1.050 vaccins Pfizer
  • Zaterdag 10 april: 1.036 vaccins Pfizer
 • In de week van 19 april 2021 plannen we 2.457 vaccins Pfizer. De uitnodigingen voor deze vaccins vertrekken deze week. Op vrijdag 9 april ontvangen we informatie over geboortejaren die uitgenodigd worden.
 • De vaccinaties in het vaccinatiecentrum verliepen tot nu toe zonder incidenten.
 • De Vlaamse taskforce vaccinatie besliste op woensdag 7 april om een pauze in te lassen voor het toedienen van AstraZeneca-vaccins voor mensen jonger dan 56 jaar. De negen inwoners uit onze eerstelijnszone die uitgenodigd werden voor een eerste prik en jonger zijn 56 jaar, worden persoonlijk gecontacteerd.
 • De Vlaamse taskforce neemt deze maatregel uit voorzorg. Ze gaan hiermee in tegen het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat aankondigde dat deze leeftijdsgrens niet moet ingesteld worden. Met deze pauze wil de Vlaamse taskforce alsnog verdere analyses afwachten.
 • Inwoners die eerder al een eerste AstraZeneca-vaccin toegediend kregen en jonger zijn dan 56 jaar, moeten voorlopig geen verdere actie ondernemen. We begrijpen dat de beslissing onzekerheid en vragen oproept. Maar we vragen uitdrukkelijk om de tweede afspraak niet te annuleren. Bij annulatie kunnen we je gegevens niet meer oproepen in de planningssoftware. Dat betekent ook dat we je niet kunnen contacteren op het moment dat er meer duidelijkheid komt over het al dan niet toedienen van een tweede vaccin. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bekijkt dit de komende weken en zal hierover adviezen geven.
 • Het callcenter ontvangt nog steeds veel oproepen. We vragen om de ochtenduren tussen 9 en 10.30 uur te vermijden. Op andere momenten is het rustiger en kunnen we je vaak meteen helpen.