Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag: “Virusvarianten verspreiden zich sneller én maken meer ziek”

IMG_3931
donderdag 25 maart 2021

Tijdens het medisch coördinatieoverleg van 25 maart werd eens te meer duidelijk waarom ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn en een paaspauze absoluut aan de orde is. Onze incidentiegraad steeg op één week tijd naar 245,8 besmettingen op 100.000 inwoners (laatste 7 dagen). Dit is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de week voordien. Binnen de besmettingscijfers domineren op dit moment de jonge leeftijdscategorieën: 25% zit in de categorie van 0 – 9 jaar, 15% tussen de leeftijden van 10 – 19 jaar.

Wanneer deze besmettingen de komende weken via gezins- en familiecontacten overslaan naar de oudere generaties, dreigen er extra inwoners in het ziekenhuis te belanden. Voor je eigen gezondheid en die van je naasten, is het eens te meer belangrijk om de voorzorgsmaatregelen strikt na te leven. De Britse variant is op dit moment al goed voor 80% van de besmettingen. Deze variant is meer besmettelijk en maakt meer ziek dan de virusvariant van de vorige twee golven.

Heilig Hartziekenhuis

 • De voorbehouden capaciteit (50%) op intensieve zorgen voor coronapatiënten is op dit moment volledig benut. Dit betekent dat 5 patiënten momenteel op deze afdeling een intensieve behandeling krijgen, waaronder kunstmatige beademing.
 • Onder deze patiënten zijn ook prille veertigers, zonder achterliggende gezondheidsaandoeningen. Zeer hoge leeftijden komen in het ziekenhuis dankzij de vaccinaties op dit moment amper nog voor. Op de gewone afdeling liggen 11 coronapatiënten.
 • Het ziekenhuis stelt vast dat bij de nieuwe virusvarianten veel meer ziekenhuisopnames – in verhouding – leiden tot een behandeling op intensieve zorgen. Momenteel geldt dit voor één op drie coronapatiënten. 
 • Naast de coronapatiënten is ook de niet-corona intensieve afdeling op dit moment zwaar belast. Het Heilig Hartziekenhuis balanceert momenteel op de limiet van wat de huidige organisatie van intensieve zorgen aan kan. Wanneer nodig kan er bijkomende capaciteit worden gecreëerd.
 • Zowel voor corona als niet-corona is er op intensieve zorgen steeds een restcapaciteit van minstens één bed noodzakelijk voor dringende opnames of overname vanuit een gewone afdeling.
 • Het opschalen naar een volgende urgentiefase zou voor de ziekenhuizen betekenen dat 80% van de intensieve zorgen moet worden voorbehouden voor coronapatiënten. Dan moeten er extra bedden intensieve zorgen bij gecreëerd worden (zoals in de eerste en tweede golf). Onvermijdelijk heeft dit een impact op de te plannen operaties en de overige reguliere dienstverlening. De ziekenhuissector hoopt deze situatie zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. Dit is in het belang van iedereen die de komende weken medische zorgen nodig heeft, corona en niet-corona.
 • In elk geval moet je het ziekenhuis nooit zelf contacteren. Op dit moment gaat alles door zoals gepland. Wanneer dit niet het geval zou zijn, neemt het ziekenhuis zelf contact op.
 • Dezelfde vaststellingen worden gedaan in de drie ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (Geel, Turnhout, Mol en Herentals). De vier ziekenhuizen staan voortdurend onderling in contact om de coronabelasting zo goed mogelijk te spreiden. Wanneer nodig wordt er ook samengewerkt met ziekenhuizen buiten onze regio. In de huidige stand van zaken verhuizen nieuwe corona-opnames al naar ziekenhuizen buiten onze regio. Ook op een hoger geografisch niveau is het belangrijk om maximaal de coronadruk te spreiden.
 • In 80% van de besmettingen is er momenteel sprake van de Britse variant, zo meldt het ziekenhuislabo. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten zijn met 9% eveneens in opmars. De oorspronkelijke virusvariant verdwijnt stilaan. De buitenlandse varianten zijn meer besmettelijk en maken meer ziek, zo is inmiddels afdoende bewezen. Het volgen van de gekende voorzorgsmaatregelen is voor deze varianten extra van belang. Handhygiëne, mondmasker dragen en het beperken van de fysieke contacten zijn meer dan ooit aan de orde.
 • Het ziekenhuis kampte eind vorige week met een corona-uitbraak in twee sectoren van de eigen afdeling geriatrie. Bij een tussentijdse controle testten enkele patiënten positief. Het ziekenhuis bracht de uitbraak volledig in kaart en nam alle nodige maatregelen om een verdere verspreiding te voorkomen. De besmette patiënten zijn niet ziek en stellen het goed.

Vaccinaties

 • Woensdagavond 24 maart konden we in totaal 3.300 uitnodigingen versturen (3.000 Pfizer en 300 AstraZeneca). Met deze uitnodigingen voor de 65-plussers hebben we inmiddels het geboortejaar 1944 aangesneden (leeftijd van 77 jaar).
 • De uitnodigingen per e-mail zijn al ontvangen. De uitnodiging op papier belandt bij deze inwoners de komende dagen in de brievenbus. Enkele dagen later volgt dan het persoonlijk vaccinatiedossier.
 • De inwoners die nu worden uitgenodigd, krijgen voor hun eerste inenting een afspraakmoment voorgesteld in de eerste week van de paasvakantie. Afhankelijk van het toebedeelde vaccin wordt meteen ook een moment voor de tweede inenting voorgesteld.
 • Vandaag (donderdag 25 maart) worden in totaal 750 inwoners gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. Ook dit betreft hoofdzakelijk inwoners uit de oudste leeftijdscategorieën, met nog een beperkt aantal zorgprofessionals uit de tweede lijn.
 • Op https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller vind je de actuele stand van zaken. Deze verandert voortdurend. De cijfers zijn afkomstig uit Vaccinnet. De verwerking van de nieuwe inentingen loopt in deze software steeds enkele dagen achter op de reële situatie.
  • Op dit moment tellen we in onze zone 5.936 gevaccineerden (9% van de volwassen bevolking).
  • 6,65% van de 65-plussers is in onze zone op dit moment gevaccineerd. Dit cijfer zal met de lopende vaccinaties en de al uitgestuurde uitnodigingen voor de komende dagen en weken snel en fors stijgen.
 • De afgelopen weken stelden we vast dat grootsteden bij de opstart in verhouding meer vaccins toebedeeld kregen. Dit werd bevestigd door de Vlaamse overheid, maar dit zal – zo werd ons beloofd – de komende weken worden rechtgezet met extra vaccintoezeggingen. We kijken hier nauwlettend op toe.
 • We benadrukken dat een uitnodiging tot vaccinatie steeds individueel is. Deze geldt dus niet voor je partner, ook al wordt dit – verkeerdelijk – vermeld op de Vlaamse uitnodigingsbrief. Elk vaccinatiemoment is persoonlijk toegewezen. Het uitnodigingen gebeurt op leeftijd, niet op adres of alfabetisch.

 

Besmettingscijfers

 • Ons incidentiecijfer is de afgelopen week fors gestegen naar 245,8 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners, voor de laatste 7 dagen). Vorige week bedroeg dit cijfer nog 105.
 • Binnen de besmettingscijfers domineren op dit moment de jonge leeftijdscategorieën: 25% zit in de categorie van 0 – 9 jaar, 15% tussen de leeftijden van 10 – 19 jaar.
 • Een minderheid van deze besmettingen is te herleiden naar de uitgebreide testrondes die we hebben georganiseerd na besmettingen in – hoofdzakelijk – lagere scholen. Dit vertelt evenwel niet het volledige verhaal.
 • De meerderheid van de besmettingen (meer dan 60%) maakt op dit moment geen deel uit van een geïdentificeerde schoolcluster. Dit zijn op dit moment hoofdzakelijk nog individuele en losse besmettingen, waarbij de oorsprong moeilijk te achterhalen valt.
 • We zien wel stapsgewijs dat losse besmettingen leiden tot gezins- en familieclusters, waarbij de leeftijd meestal verder opklimt. Dit verhoogt het risico op zware ziektesymptomen.

 

Scholen

 • De besmettingen in het onderwijs situeerden zich de afgelopen week hoofdzakelijk in de kleuter- en lagere scholen. Eén besmetting in de klas (leerling of leerkracht) leidde automatisch tot een volledige klasquarantaine, waarbij alle kinderen twee keer worden getest (dag 1 en 7 na het laatste hoogrisicocontact).
 • Deze situatie was de afgelopen weken het geval voor één of meerdere klassen van ’t Egeltje (Achterbos) en De Toren (Achterbos).
 • De tweede testronde voor Stapsteen in Sluis heeft geleid tot de vaststelling van 20 bijkomende besmettingen. Het ingrijpen met een schoolsluiting was noodzakelijk, zo bewijzen deze resultaten. Hopelijk hebben we met deze kordate aanpak een verdere verspreiding van het virus in de dorpsgemeenschap van Sluis kunnen stoppen. Verhoogde waakzaamheid binnen de gezinnen en families blijft aangewezen. We werkten hiervoor een uitgebreid nieuwsbericht uit: https://www.gemeentemol.be/nieuwsdetail/13122/20-bijkomende-besmettingen-in-stapsteen-sluis
 • Dagelijks ontvangen we nu meldingen van scholen, klassen en individuele leerlingen waarvoor quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn, al dan niet door een besmetting in de klas of binnen het gezin.