Naar inhoud
Gemeente Mol

150 kleuters en leerlingen 1ste en 2de leerjaar van Sluis in thuisquarantaine

1703 Stapsteen Sluis
woensdag 17 maart 2021

Vanaf woensdag 17 maart geldt voor 150 kleuters en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van Stapsteen in Sluis een verplichte thuisquarantaine. Daarnaast worden de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar aangeduid als laagrisicocontact, wat voor deze leerlingen ‘verhoogde waakzaamheid’ betekent voor een periode van twee weken. De beslissingen werden woensdagnamiddag genomen nadat twee leerkrachten van de school een positieve coronatest aflegden. Het CLB voerde het contactonderzoek uit en pleegde overleg met de schooldirectie, de gemeentelijke crisiscel en IDEWE. Alle betrokken ouders werden via mailings door de school op de hoogte gebracht. Kinderen die getest moeten worden, ontvingen extra praktische informatie.

Het contactonderzoek met de bijhorende aanduidingen van hoog- en laagrisicocontacten werd woensdagnamiddag 17 maart door het CLB gevoerd na een tweede besmetting in het leerkrachtenteam. In het tweede geval betrof het een turnleerkracht. Deze leerkracht geeft les in meerdere klassen en komt in contact met veel leerlingen.

Turnles geven aan kleuters en kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaat onvermijdelijk samen met nauwe fysieke contacten, terwijl bij leerlingen vanaf het 3de leerjaar het haalbaar is om afstand te houden, een mondmasker te dragen en fysieke contacten te vermijden. Ook deze elementen nam het CLB mee in overweging om elke klasgroep al dan niet te identificeren als hoog- of laagrisicocontact.   

  • Kleuters en kinderen 1ste en 2de leerjaar die geïdentificeerd werden als hoogrisicocontact

Zij zijn verplicht om de regels voor thuisquarantaine op te volgen. De kinderen worden getest op de eerste dag van de quarantaine. Dit zal donderdagnamiddag 18 maart gebeuren via een testbus die het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen ter beschikking stelt. De tweede test – op dag 7 - zal eveneens via de testbus gebeuren. Deze test vindt plaats op dinsdag 23 maart. Pas wanneer deze tweede test negatief is, stopt de quarantaineperiode. Kinderen die zich niet laten testen, blijven verplicht 14 dagen in thuisquarantaine.

Een beperkte groep kleuters (‘groene bijen/vlinders’, deel van de 3-jarigen) volgt turnles bij een andere leerkracht. Zij zijn dus niet aangeduid als risicocontact. Deze kleuters blijven dus welkom op school, waarbij we de reguliere lessen vervangen door noodopvang. Als je wenst en dit kan, mag het kind dus thuis blijven.

  • Leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar

Zij werden geïdentificeerd als laagrisicocontact. Deze leerlingen mogen naar school blijven komen. Ook kinderopvang is toegelaten. Wél mogen deze kinderen tot en met 29 maart niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten (hobby’s,…). Fysieke contacten blijven strikt beperkt tot leden van het eigen huisgezin. Ouders volgen de gezondheid van hun kinderen nauwgezet op. De leerlingen van het 5de leerjaar dragen tijdens deze periode van verhoogde waakzaamheid op school een mondmasker. Dit geldt zowel tijdens de les als op de speelplaats.

  • Leerlingen van het 6de leerjaar

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar verandert er niets. Zij kwamen niet in contact met de turnleerkracht.

  • Overige leerkrachten

De identificatie tot hoogrisicocontact na contacten met de turnleerkracht geldt uitsluitend voor de betrokken leerlingen, met uitzondering van één klasleerkracht. Ook zij werd geïdentificeerd als hoogrisicocontact en verblijft in thuisquarantaine.

Enorme impact

We beseffen dat deze verregaande beslissing een enorme impact heeft op meer dan 150 gezinnen en bij heel wat ouders tot moeilijke opvangsituaties leidt. Thuisquarantaine en preventieve testing op grote schaal zijn evenwel de enige mogelijkheden om een besmettingscluster kordaat te stoppen.

Wanneer we de besmettingen nu geen halt toeroepen, leidt dit mogelijk tot verdere besmettingen bij de leerlingen en hun gezinnen. In een volgende besmettingsstap komt ook de ruimere familie in beeld, waaronder de grootouders als risicogroep. Ook voor jonge kinderen en hun ouders is een besmetting niet risicoloos. Het preventief stoppen van een verdere verspreiding is daarom absoluut noodzakelijk om ziekenhuisopnames of erger te vermijden. We hopen met deze quarantainemaatregelen een belangrijke stap te zetten in de goede richting. De school, de gemeentelijke crisiscel en het CLB danken alle betrokkenen voor het begrip.

Verenigingsleven in Sluis

Naast de beslissing voor de school vraagt de gemeentelijke crisiscel aan alle lokale verenigingen in Sluis (sport, cultuur, jeugdbeweging,…) om uiterst voorzichtig te zijn. Kinderen in thuisquarantaine of onder verhoogde waakzaamheid mogen tijdelijk niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten. We hebben begrip voor lokale verenigingen die in deze situatie de werking tijdelijk stilleggen voor bepaalde leeftijdscategorieën. Verenigingen die hierover specifiek advies wensen, zijn steeds welkom bij de gemeentelijke crisiscel met alle vragen.  

Meer info: dienst veiligheid, 014 33 07 37, veiligheid@gemeentemol.be