Naar inhoud
Gemeente Mol

Opnieuw extra ruimte voor veilige terrassen na heropening horeca

Oude Jager 14
vrijdag 5 maart 2021

Ook dit voorjaar en tijdens de zomer wil het gemeentebestuur onze horecazaken de kans geven om hun terras uit te breiden. Ondanks de onzekerheid over de heropening, bieden we onze horecazaken al perspectief door de maatregel van de terrasuitbreiding net zoals in 2020 in te voeren. De maatregel zal ingaan vanaf de heropening van de horeca tot 31 oktober 2021. Wil je je terras uitbreiden? Vul dan het formulier in op www.gemeentemol.be/uitbreidinghoreca. Als je in 2020 al een uitgebreid terras had en dit nu op dezelfde manier wil organiseren, geef je dat aan in het formulier.

Achter de schermen doen we alle mogelijke voorbereidingen voor een heropening voor onze horecazaken. Grotere terrassen met voldoende afstand tussen de tafels verkleinen het besmettingsgevaar. Met de terrasuitbreidingen krijgen horecazaken meer kansen op een rendabele heropening. De mogelijkheid geldt voor alle horecazaken, zowel in het Centrum als in de gehuchten.

We vragen elke horecazaak om zelf na te denken over een mogelijke en haalbare terrasuitbreiding. Vervolgens kunnen ze hun intenties en wensen kenbaar maken via een e-formulier. Onze verkeersdienst beoordeelt iedere aanvraag en komt in dialoog met de horecazaak tot de nodige praktische afspraken. In elk geval moet er altijd een vrije doorgang van minimum 1,5 meter gegarandeerd blijven op het voetpad of de berm.

Hoe uitbreiden?
Verschillende mogelijkheden behoren tot de opties. Naast een uitbreiding voor de horecazaak, is ook een zijwaartse uitbreiding een optie. In het laatste  geval is de instemming van de betrokken buur een groot pluspunt als de uitbreiding niet voor of op het eigen perceel ligt. Ook een uitbreiding naar pleinen, parkeerplaatsen of andere publieke ruimte is bespreekbaar. Of er parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden, verschilt van situatie tot situatie. Ook de uitbreiding naar braakliggende percelen of een extra inname van brede voetpaden sluiten we zeker niet uit.

Elke aanvraag individueel beoordelen
De verkeersdienst beoordeelt elke aanvraag vanuit verschillende invalshoeken:

  • Blijft er een voldoende veilige doorgang beschikbaar voor voetgangers?
  • Blijft de extra hinder voor aanpalende bewoners of winkeluitbaters beperkt?
  • Blijven er nog voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s of fietsers over in de buurt?
  • Ondervinden de erediensten hinder bij een inname van een kerkplein?
  •  …

Verkeersvrije Corbiestraat
In 2021 werd de Corbiestraat voor het eerst een paar maanden verkeersvrij. Dit liet de horecazaken toe om hun terrassen ook daar coronaproof uit te breiden. Ook nu zal de Corbiestraat tussen het Rondplein en de Boerenkrijgstraat verkeersvrij blijven, zeker tot 31 oktober. De wekelijkse markt blijft zoals gewoonlijk doorgaan.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be