Naar inhoud
Gemeente Mol

Het wordt Heldenstraat: gemeenteraad volgt resultaat publieksbevraging

Heldenstraat
dinsdag 23 februari 2021

De gemeenteraad besliste tijdens de zitting van 22 februari dat een deel van de Doornboomstraat hernoemd wordt naar Heldenstraat. Dit gebeurde via een individuele stemming. De gemeenteraad volgt dus de uitslag van de publieksbevraging. Met 53% van de stemmen kreeg deze straatnaam ook bij onze inwoners de voorkeur. Het resultaat van de publieksbevraging gaf voor vele raadsleden de doorslag bij hun persoonlijke keuze.

Omdat de gemeentelijke straatnamencommissie – in tegenstelling tot andere straatnamen – niet tot een unaniem advies kwam voor één straatnaam, volgden we noodgedwongen een alternatieve procedure. Naast het wettelijk verplichte advies van de cultuurraad kregen ook onze inwoners de kans om hun stem te laten horen via een publieksbevraging. Bij de lancering van deze publieksbevraging werd vooraf duidelijk de verdere procedure toegelicht, inclusief de adviesstap van de cultuurraad.

Waarom een nieuwe straatnaam?

De huidige Doornboomstraat strekt zich uit van de Hangarstraat tot aan de Gasthuisstraat. In het midden wordt deze doorkruist door de Adolf Reydamslaan. In het gedeelte tussen de Adolf Reydamslaan en Gasthuisstraat is er geen bewoning, maar liggen er uitsluitend leveringsadressen van het Heilig Hartziekenhuis, woonzorgcentrum Witte Meren en het Sint-Lutgardis.

De specifieke verkeerssituatie en het feit dat deze organisaties en instelling andere officiële adressen hebben, leidde vaak tot verwarring bij leveranciers. Een nieuwe straatnaam voor dit gedeelte van de Doornboomstraat zou dat probleem oplossen.

Hoe verliep dit proces?

Stap 1: straatnamencommissie

De gemeentelijke straatnamencommissie - bestaande uit ambtenaren, vrijwilligers en leden van het college van burgemeester en schepenen - maakte van de gelegenheid en de bijzondere ligging van de straat gebruik om drie voorstellen te formuleren met telkens een specifieke motivatie. De straatnamencommissie kwam niet tot een unaniem besluit voor een keuze van één van de drie.

  • Covidheldenstraat: Covid bracht het beste in veel mensen naar boven. Naast alle rampspoed staat de straatnaam ook symbool voor steun en hulp aan elkaar. Met de term ‘Covid’ houden we de naam tastbaar in de toekomst en vergeten we nooit wat er in 2020 gebeurde. Dit specifieke virus zal ook in de toekomst vermoedelijk nog een rol blijven spelen in onze maatschappij, onder andere door mutaties waarbij het virus in verschillende varianten terugkomt.
  • Zorgheldenstraat: met deze straatnaam leggen we uitdrukkelijk de link naar het nabijgelegen woonzorgcentrum Witte Meren en het Heilig Hartziekenhuis. Zorg staat in deze buurt al centraal sinds 1898. Dat jaar werd het ‘Molse gasthuis’ opgericht. In 2020 leverden de medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis, de woonzorgcentra en alle overige zorginstellingen en -organisaties uitmuntende prestaties.
  • Heldenstraat: in elke crisis zijn er mensen die boven zichzelf uitstijgen. Dit was het afgelopen jaar ook het geval in onze gemeente. Mol telt talrijke helden – binnen en buiten de zorg - die zijn of haar steentje hebben bijgedragen in de strijd tegen het virus. Deze naam verwijst naar al deze inwoners.

Stap 2: publieksbevraging

Omdat de straatnamencommissie niet tot een unaniem besluit kwam, konden onze inwoners via een poll tot 11 januari aangeven welke benaming zij verkiezen. In totaal brachten 598 inwoners een stem uit, met volgende uitslag.

  • Heldenstraat: 53%
  • Zorgheldenstraat: 38%
  • Covidheldenstraat: 9%

Stap 3: advies cultuurraad

Na kennisname van de resultaten van de publieksbevraging kreeg de cultuurraad de kans om een advies te formuleren. Dit is een wettelijk verplichte stap in de straatnaamprocedure. De leden van de cultuurraad kozen op 19 januari na overleg unaniem voor ‘Zorgheldenstraat’ als nieuwe straatnaam. Voor hun advies gebruikten ze volgende argumentatie:

  • Heldenstraat: Dat is een te algemene naam voor de bedoeling en voor de straat waarvoor het moet dienen.
  • Covidheldenstraat: weinig enthousiasme rond dit voorstel. Covid zal men waarschijnlijk/hopelijk na 100 jaar niet meer herinneren.
  • Zorgheldenstraat: is de meest geschikte naam. Al zeer lang is in deze straat een ziekenhuis, woonzorgcentrum en school gevestigd.

Er zijn geen brievenbussen van particulieren/woningen in deze straat zodat er geen grote aanpassingen moeten gebeuren.

Stap 4: gemeenteraad kiest Heldenstraat

Aangezien de resultaten van de publieksbevraging en het advies van de cultuurraad niet overeenstemden, hakte de gemeenteraad in de zitting van 22 februari de knoop door. Dit gebeurde via een individuele stemming. De meerderheid van de raadsleden koos voor Heldenstraat, vaak verwijzend naar de uitslag van de publieksbevraging.

Vervolg?

Conform de wettelijke procedure voor het toekennen van straatnamen volgt na deze eerste gemeenteraadsbeslissing (= de voorlopige vaststelling) nog een openbaar onderzoek. Na afloop hiervan kan de gemeenteraad de straat definitief vaststellen.

Meer info: bevolkingsdienst, 014 33 07 16, bevolkingsdienst@gemeentemol.be