Naar inhoud
Gemeente Mol

“Hopelijk slechts tijdelijke en toevallige opstoot van ziekenhuisopnames”

Knipsel
donderdag 18 februari 2021

Donderdag 18 februari nam het medisch coördinatieoverleg zoals elke week onze ziekenhuisopnames en besmettingscijfers onder de loep. In het ziekenhuis stelden we een plotse en onverwachte stijging vast van het aantal opgenomen coronapatiënten, terwijl de besmettingscijfers stabiliseerden op hetzelfde niveau van de afgelopen weken. Ditzelfde fenomeen geldt ook voor overige ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (Geel, Herentals en Turnhout). We hopen dat het hier gaat om een toevallige tijdelijke opstoot. Een medische verklaring is er niet meteen. We blijven uiteraard uiterst waakzaam én vragen iedereen om de regels te blijven volgen. Beperk strikt je fysieke sociale contacten buiten het gezin, zeker in binnenruimtes. 

Heilig Hartziekenhuis

 • Terwijl we vorige week vrijdag slechts een vijftal coronapatiënten telden in het ziekenhuis (waarvan niemand op intensieve zorgen), hadden we woensdagavond 17 februari in totaal negen coronapatiënten op de gewone afdeling en twee op intensieve zorgen.
 • Deze stijging gaat vreemd genoeg in tegen de trend van stabiliserende en licht dalende besmettingscijfers.
 • Dezelfde vaststellingen gelden in de ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen.
 • De patiënten zijn gemiddeld iets jonger dan in de vorige besmettingsgolven, maar dit kan met deze kleine aantallen statistisch niet aangetoond worden.
 • Ondanks de onverwachte stijging blijven de gewone ziekenhuisactiviteiten maximaal doorlopen.
 • Het ziekenhuis hoopt dat de opname van coronapatiënten opnieuw snel zakt, zodat de overige medische activiteiten niet in gevaar komen.
 • Het vaccineren van de ziekenhuismedewerkers gaat gestaag verder. Vandaag worden 100 bijkomende zorgmedewerkers ingeënt met het vaccin van Astra Zeneca. Volgende week verwachten we een levering van Pfizer. Nadien zal er terug overgeschakeld worden naar Moderna.
 • Voor elk vaccin dat nu geleverd wordt voor een eerste inenting, is er een absolute garantie dat ook de tweede dosis tijdig aanwezig zal zijn.
 • In principe zullen volgende week alle zorgmedewerkers van het ziekenhuis een eerste vaccinatieprik gekregen hebben, nadien komen de overige medewerkers aan bod.
 • We hopen dat de vaccinfabrikanten de beloofde leveringen effectief waarmaken. Deze vaccinaties zijn niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de ziekenhuismedewerkers, ze geven ook extra moed om door te zetten.

Besmettingscijfers en testcentrum

 • Deze week worden er opvallend minder testen afgenomen in het testcentrum in vergelijking met de twee weken voor de krokusvakantie. Toen werden we geconfronteerd met besmettingsclusters in verschillende scholen en de thuisquarantaine van tachtig kinderen van onze buitenschoolse kinderopvang.

 

 • In het testcentrum nemen we deze week dagelijks een zeventigtal testen af. Maandag – na het weekend – piekt dit cijfer traditiegetrouw, momenteel naar een honderdtal testen.

 

 • De incidentiegraad bedroeg de afgelopen week 99,9 (aantal besmettingen per 100.000 inwoners voor de laatste 7 dagen). Dit cijfer is vergelijkbaar met de afgelopen weken.

 

 • In realiteit staat dit cijfer voor 37 vastgestelde besmettingen de afgelopen 7 dagen. Minderjarigen (0 – 19 jaar) blijven de grootste groep (27% van de besmettingen). We zien evenwel ook een hogere aanwezigheid van de leeftijdscategorie 50 – 59 jaar (22%).

 

 • Deze cijfermatige vaststelling sluit aan bij het lokaal contactonderzoek, waarbij we zien dat de besmettingen bij kinderen in vele gevallen leidt tot besmettingen binnen het gezin en – ruimer – families.
 • We zien de afgelopen dagen weinig bijkomende gezins- en familieclusters. Het virus doet vaak wel de ronde in het volledige gezin.

 

 • Indicaties voor Britse of andere varianten duiken slechts zeer sporadisch op en zijn in onze gemeente zeker nog niet overwegend aanwezig.

 

Vaccinatiecentrum

 • Alle medische medewerkers en niet-medische vrijwilligers zijn er 100% klaar voor en zijn enorm gemotiveerd om te starten. Dankzij de online planningssoftware zal het plannen van deze bijna 1.000 medewerkers de komende maanden bijzonder vlot verlopen.
 • Vrijdag 19 februari vindt de zogeheten dry-run plaats. Met deze generale repetitie kunnen we alle procedures testen zonder dat er effectief gevaccineerd wordt. Op basis van deze test sturen we – waar nodig – bij om het vaccinatieproces zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.
 • Voor deze dry-run werken we met de volledige bezetting van één vaccinatielijn. Een aantal ‘vrijwilligers’ zullen als bezoeker het volledige vaccinatieproces doorlopen.
 • Volgende week dinsdag 23 en donderdag 25 februari worden effectief de eerste 300 vaccins toegediend in ons vaccinatiecentrum. Volgens het schema van de hogere overheid gaat het daarbij over zorgmedewerkers uit de eerste lijn. De planning hiervoor wordt momenteel opgemaakt. Zij krijgen de eerste dosis van het vaccin van Astra Zeneca. De volgende 200 vaccins worden uiterlijk 28 februari geleverd.
 • De nodige vaccins zijn inmiddels geleverd en worden volgens de medische richtlijnen correct bewaard.
 • De Vlaamse software die zal gebruikt worden voor het inboeken en opvolgen van afspraken in het vaccinatiecentrum, staat nog niet op punt. We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Vooral bij de start van de grote vaccinatiecampagne bij de 65-plussers is het essentieel dat deze software feilloos en vlot functioneert.
 • Omwille van problemen bij de levering van de vaccins werd de geplande vaccinatie op 19 februari in De Witte Mol uitgesteld. Er is nog geen nieuwe leveringsdatum gekend. Den Brand ontving nog geen datum voor de levering van vaccins. We hopen dat er ook voor Den Brand en De Witte Mol zo snel mogelijk duidelijk komt met een snelle vaccinatie.