Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek stedenbouwkundige vergunning project Geothermie Balmatt

Balmatt_site_kanaal
donderdag 7 november 2013

Van 7 november tot en met 6 december 2013 loopt er het openbaar onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning voor het Geothermieproject op de Balmatt-site. Alle geïnteresseerden kunnen tijdens het openbaar onderzoek de plannen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw. In deze periode kan je ook een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Nog tot en met 17 november vindt ook al een openbaar onderzoek plaats voor de milieuvergunning die nodig is om de geothermiecentrale te realiseren. De verdere procedure hiervoor loopt nog. De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich voor de vergunningen tot het organiseren van de nodige openbare onderzoeken en het geven van advies.

Hernieuwbare energiebron

VITO heeft plannen om op deze site een geothermiecentrale te realiseren die diepgelegen aardwarmte gebruikt als hernieuwbare energiebron. Deze warmte kan worden gebruikt voor verwarming en sanitair warm water en, bijkomend, voor de productie van elektriciteit. Met het project Geothermie Balmatt wil VITO de opgedane expertise in de praktijk brengen en een eerste geothermiecentrale in Vlaanderen realiseren. In eerste instantie wenst VITO de bovengehaalde energie te gebruiken voor het nieuwe VITO-gebouw, dat op deze locatie zal komen, en de bestaande bedrijfsgebouwen. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om ook andere bedrijven of woningen in de omgeving aan te sluiten via een ‘warmtenet’.

Meer info: