Naar inhoud
Gemeente Mol

Al 627 vrijwilligers voor niet-medische taken vaccinatiecentrum, dankjewel!

IMG_20210128_103945993
dinsdag 2 februari 2021

Al 627 vrijwilligers stelden zich kandidaat voor niet-medische taken in het vaccinatiecentrum. Dankjewel hiervoor, want de komende maanden hebben we heel wat helpende handen nodig om het vaccinatiecentrum vlot te laten functioneren. Het verwerken van alle inkomende kandidaturen neemt wat tijd in beslag. We laten zo snel mogelijk weten of je al dan niet wordt ingeschakeld.

Elke vrijwilliger stelde zich kandidaat voor één of meerdere functies:

Selectie

Alle inkomende kandidaturen worden nu verwerkt. Dit neemt uiteraard wat tijd in beslag. Bij de selectie wordt onder andere rekening gehouden met de beschikbaarheid van elke kandidaat (minstens 1 shift per week). De eerste vrijwilligers zijn geselecteerd en worden deze week opgebeld.

Planning opmaken

De opstart van het vaccinatiecentrum verloopt stapsgewijs, waardoor ook de inzet van vrijwilligers gefaseerd zal groeien. Bij onze piekcapaciteit met acht functionerende vaccinatielijnen is voor één shift de inzet van minstens twintig vrijwilligers vereist. Hiervoor wordt een planning opgemaakt. Zo snel als mogelijk laten we de kandidaten weten of ze al dan niet worden ingeschakeld. Nog niets gehoord, geen nood, we moeten stelselmatig opbouwen om coronaproof te kunnen werken.

Langere avondshift

Bij het verder uitwerken van de werking van het vaccinatiecentrum stelden we vast dat de avondshift een uur langer kan duren (tot 23.30 uur).

Vorming vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers die ingeschakeld worden voorzien we een korte opleiding in het vaccinatiecentrum. Elke vrijwilliger wordt opgebeld voor verdere afspraken rond deze opleiding. Donderdag 4 februari start de eerste vorming. Dit gebeurt coronaproof in kleine groepjes, per taak.

Functie vrijwilligers helpdesk

In vorige berichtgeving werd melding gemaakt dat we een bijkomende oproep zouden lanceren voor medewerkers helpdesk. Volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid moet deze functie ingevuld worden door gemeentepersoneel en niet door vrijwilligers.

Functie vrijwilligers chauffeurs

Momenteel onderzoeken we nog of vrijwilligers mogen ingeschakeld worden om minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum te brengen. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid. Van zodra dit functieprofiel duidelijk is, lanceren we hiervoor een oproep.

Vaccinatiecentrum op site De Zwaan

Mol, Balen, Dessel en Retie organiseren samen één groot pop-up vaccinatiecentrum op site De Zwaan in het centrum van Mol. De vier gemeenten van eerstelijnszone Baldemore kiezen zeer bewust voor één centraal gelegen vaccinatiecentrum. Wanneer de aanvoer van voldoende vaccins verzekerd is, kan deze locatie met acht vaccinatielijnen maximaal 1.900 personen per dag vaccineren. Hiermee creëren we een vaccinatiecentrum dat over een dubbele capaciteit beschikt in vergelijking met de voorschriften. Deze locatie is uitstekend bereikbaar via de nabijgelegen grote randparkings Rivierstraat en Den Uyt.

Meer info:

> vrijwilligerscoördinator vaccinatiecentrum, 014 33 16 00, inne.dierckx@gemeentemol.be

> www.gemeentemol.be/vaccinatiecentrum