Naar inhoud
Gemeente Mol

Nieuwe regels buitenschoolse activiteiten op komst voor kinderen en jongeren

nieuwe regels
woensdag 27 januari 2021

Vermoedelijk vanaf komend weekend gelden er nieuwe regels voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Sinds dinsdag 26 januari ligt er hiervoor een voorstel op tafel dat vermoedelijk op donderdag 28 januari wordt bekrachtigd via een ministerieel besluit. Kinderen tot en met 12 jaar mogen - volgens de informatie die we momenteel weten - maximum één hobby kiezen, ongeacht of deze binnen of buiten doorgaat. Kinderen en jongeren ouder dan 12 jaar mogen uitsluitend deelnemen aan buitenactiviteiten. De groepen worden beperkt tot maximaal 10 deelnemers. Voor volwassenen verandert er niets. Dit voorstel geldt zowel voor jeugd-, sport- als culturele activiteiten in georganiseerd verband. De maatregelen zijn noodzakelijk om de fysieke sociale contacten tussen kinderen en jongeren over verschillende scholen heen fors in te perken.

De nieuwe regels voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren zijn gericht op het vermijden van fysieke sociale contacten over de verschillende scholen heen. De afgelopen weken leidden deze buitenschoolse contacten tot een bijkomende verspreiding van het virus, zo stellen virologen.

Nog niet officieel

De nieuwe regels zijn nog niet vertaald naar een officieel ministerieel besluit. Onze actuele info is volledig gebaseerd op toelichtingen van de bevoegde ministers in de media. We vatten de belangrijkste zaken hieronder samen. Wanneer we de officiële richtlijnen uit het ministerieel besluit vernemen, communiceren we die zo snel mogelijk.

Kinderen tot en met 12 jaar

  • Kinderen tot en met 12 jaar moeten zich beperken tot één activiteit. Ze zullen niet langer én naar de jeugdbeweging, én naar de sportclub, én naar de academie kunnen gaan.
  • Ze mogen kiezen voor activiteiten die binnen of buiten doorgaan. Hier wordt geen onderscheid gemaakt.
  • De groepen bestaan uit maximaal tien kinderen, exclusief begeleider.
  • Alle geldende protocollen en voorzorgsmaatregelen blijven van kracht tijdens de activiteit.

Kinderen ouder dan 12 jaar

  • Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen opnieuw deelnemen aan activiteiten. Voor hen is dit dus een versoepeling in vergelijking met de huidige regels.
  • Ook zij moeten zich beperken tot één activiteit.
  • Ze kunnen enkel buitenactiviteiten kiezen.
  • Activiteiten kunnen doorgaan met maximaal tien kinderen of jongeren, exclusief begeleider.
  • Alle geldende protocollen en voorzorgsmaatregelen blijven van kracht tijdens de activiteit.

Volwassenen

Voor volwassenen verandert er niets. Individueel sporten kan in openlucht. Je kan ook afspreken met maximaal drie andere volwassenen, maar telkens in openlucht en op afstand.

Grote impact op kinderen en verenigingen

Deze nieuwe regels hebben een grote impact op zowel de kinderen als onze verenigingen en clubs. Voor jonge kinderen vormt dit een aanzienlijke beperking, voor de jongeren wordt er meer mogelijk. We beseffen dat het voor onze clubs en verenigingen bijzonder moeilijk is om op korte termijn de nodige praktische aanpassingen door te voeren. Veel clubs en verenigingen staan de komende dagen voor een grote uitdaging met heel wat moeilijkheden en onduidelijkheden. We proberen hen achter de schermen zo goed mogelijk te informeren en bij te staan waar mogelijk.