Naar inhoud
Gemeente Mol

Verbod op toeristische reizen en recreatieve daguitstappen van & naar buitenland

woensdag 27 januari 2021

Het verbod op toeristische reizen geldt ook voor recreatieve daguitstappen van en naar het buitenland. Dat blijkt uit het ministerieel besluit dat vanaf woensdag 27 januari van kracht wordt. De Frietstraat bezoeken in Postel is voor onze Nederlandse buren dus niet langer toegelaten. Het verbod geldt in beide richtingen. Enkel voor welbepaalde gevallen is een uitzondering voorzien. Dit moet gestaafd worden met een verklaring op eer en bijhorende bewijsstukken. Deze documenten toon je bij een politiecontrole. Voor een verblijf langer dan 48 uur moet je eveneens een Passenger Locator Form invullen. Dit betekent ook dat je na je thuiskomst verplicht in thuisquarantaine gaat en je tweemaal laat testen (1ste en 7de dag). Het gemeentebestuur verwittigt het grensverkeer door waarschuwingsborden te plaatsen langs de Eerselseweg en Reuselseweg. De regels gelden alvast tot 1 maart.

Het verbieden van toeristische reizen en niet-essentiële daguitstappen is belangrijk om de import van buitenlandse virusvarianten te vermijden. De huidige besmettingscijfers liggen bij ons lager dan in de buurlanden, waardoor reizen en grensverkeer extra risico’s inhouden.

In volgende gevallen geldt een uitzondering, waarbij dit telkens strikt moet geïnterpreteerd worden:

  • Strikt professionele redenen (uitsluitend voor de beoefening van de professionele activiteit)
  • Dwingende gezinsredenen (gezinshereniging, partnerbezoek bij een stabiele en duurzaam onderhouden relatie, co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies van aanverwanten/naasten. Dus niet zomaar een familiebezoek)
  • Humanitaire redenen (reizen voor medische redenen en medische behandeling. Bijstand aan een oudere, minderjarige of kwetsbare persoon. Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg)
  • Studiegerelateerde reizen (reizen van leerlingen, studenten en stagiairs voor hun studies, onderzoekers met een gastovereenkomst)
  • Verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten voor het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn én noodzakelijk zijn (niet voor funshopping, recreatieve uitstappen, bezoek Frietstraat in Postel,…)
  • Zorg dragen voor dieren
  • Voor juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren
  • Dringende herstellingen voor de veiligheid van een voertuig
  • Om te verhuizen
  • Op doorreis

Als je regelmatig naar het buitenland moet (bijvoorbeeld grensarbeid), dan vul je de verklaring op eer slechts eenmaal in. Je hebt deze uiteraard altijd bij en kan deze steeds tonen bij een politiecontrole.