Naar inhoud
Gemeente Mol

Wil jij als vrijwilliger aan de slag in ons vaccinatiecentrum?

maandag 25 januari 2021

Om het vaccinatiecentrum de komende maanden vlot te laten functioneren, hebben we heel wat helpende handen nodig. Naast de medische medewerkers voor het vaccineren zelf en de gemeentelijke coördinatoren, zijn er ook voor de vrijwilligers verschillende taken weggelegd. Ben je minstens 18 jaar en ben je bereid je enkele maanden actief in te zetten? Bekijk dan de vrijwilligersprofielen en stel je kandidaat!

We zoeken vele vrijwilligers voor de functies van onthaalmedewerker, baliemedewerker, wegwijzer en toezichter. Dit hoge aantal is nodig om bij volle capaciteit zeven dagen op zeven drie werkshiften vlot te kunnen invullen.

De opstart van het vaccinatiecentrum verloopt stapsgewijs, waardoor ook de inzet van vrijwilligers gefaseerd zal groeien. Bij onze piekcapaciteit met 8 functionerende vaccinatielijnen is voor één shift de inzet van minstens 20 vrijwilligers vereist.

We zoeken gedreven vrijwilligers die samen met ons deze enorme uitdaging tot een goed einde willen brengen. Vrijwilliger zijn voor het vaccinatiecentrum vraagt een engagement van meerdere maanden. Daarom willen we jou zo goed mogelijk informeren bij je kandidatuurstelling en vragen we je naar de momenten waarop je beschikbaar bent.

Vier functieprofielen zonder medisch voorkennis

Om juiste verwachtingen te scheppen bij onze potentiële vrijwilligers werkten we vier functieprofielen uit van mensen die we zoeken. Elk functieprofiel bevat een profielschets met vereiste vaardigheden, je taken in het vaccinatiecentrum en geeft een overzicht van wat ons aanbod inhoudt. Voor geen enkel functieprofiel heb je een medische voorkennis nodig. Bij elke functie staat ook vermeld hoeveel personen we nodig hebben om een shift op volle capaciteit te laten draaien. Op die manier weet je precies wat we van jou verwachten.

Vooraleer je je kandidaat stelt voor één of meerdere functies, neem je best de verschillende functieprofielen door:

Je stelt je kandidaat via deze link. Let op: alle kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Ook helpdeskvrijwilligers en chauffeurs

Naast de vier omschreven functieprofielen, zullen we de komende dagen en weken een bijkomende oproep lanceren voor:

  • Medewerkers helpdesk: zij zullen puur administratief werk verrichten en telefoons beantwoorden. Ze zullen werken op een locatie buiten het vaccinatiecentrum.
  • Chauffeurs: zij zullen minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum brengen.

Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over de inhoud van dit vrijwilligerswerk. Van zodra de functieprofielen duidelijk zijn, lanceren we hiervoor een oproep. 

Ons aanbod

De grootste beloning is de enorme dankbaarheid voor jouw inzet vanwege onze inwoners. Uiteraard mag je ook van ons heel wat verwachten.

Allereerst zorgen we voor een vertrouwd aanspreekpunt die je voor alle vragen meteen kan bereiken. Als ervaren vrijwilligerscoördinator leidt deze contactpersoon de volledige vrijwilligerswerking van het vaccinatiecentrum in goede banen.

Als vrijwilliger ben je een ambassadeur voor ons vaccinatiecentrum en maak je automatisch de persoonlijke keuze om jezelf te laten vaccineren.

Uiteraard krijg je van ons ook alle administratieve informatie over jouw statuut als vrijwilliger.

Tussen 1 en 15 februari voorzien we voor alle vrijwilligers een korte opleiding in het vaccinatiecentrum. Uiteraard zorgen wij voor het nodige beschermingsmateriaal tijdens het uitvoeren van je taken en ben je tiptop verzekerd.

Over een mogelijke vergoeding voor je vrijwilligerswerk wachten we nog op informatie van de hogere overheid. We informeren alle vrijwilligers die zich kandidaat stellen van zodra er meer duidelijkheid is.

Wat na de inschrijving?

Door de vele spontane aanmeldingen de afgelopen week en de grote respons op onze oproep voor medische medewerkers, hebben we er alle vertrouwen in dat we nu ook een groot aantal reacties zullen ontvangen. Ook wie zich al eerder spontaan kandidaat stelde, vult best het nieuwe e-formulier in. Zo ontvangen we meteen de juiste informatie en weten we welke functie (of functies) jou interesseert.

Het verwerken van alle inkomende kandidaturen neemt uiteraard wat tijd in beslag. Zo snel als mogelijk laten we weten of we je zullen inschakelen. We bezorgen elke geschikte kandidaat gedetailleerde informatie over de vervolgstappen.

Meer info: vrijwilligerscoördinator vaccinatiecentrum, inne.dierckx@gemeentemol.be, 014 33 16 00