Naar inhoud
Gemeente Mol

Geen extra beperkingen voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf 16 januari

785A4102
woensdag 13 januari 2021

De extra beperkingen voor binnenactiviteiten van kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008) vallen weg vanaf zaterdag 16 januari. Dat hebben de zeven gemeentebesturen (Mol, Balen, Dessel, Retie, Geel, Laakdal en Meerhout) samen weloverwogen beslist. Dit betekent dat vanaf dan in onze zeven gemeenten de federale maatregelen gelden voor activiteiten van kinderen tot en met 12 jaar. Hiermee komt het afbouwscenario dat eind november werd ingezet ten einde. Deze beslissing verandert niets aan de strikte beperkingen die gelden voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen.

De recente beslissing werd unaniem door de zeven betrokken gemeenten genomen na een gezamenlijke analyse van de actuele incidentieratio. Dit cijfer geeft het aantal actuele besmettingen op 100.000 inwoners aan voor de laatste 7 dagen. De huidige cijfers zijn gunstig, zeker in vergelijking met de periode van eind oktober toen de extra beperkingen werden opgelegd. De komende weken moet blijken of de cijfers ook op dit relatief lage plateau stabiel blijven.

Wél blijven de zeven gemeentebesturen uiterst voorzichtig. Het samenbrengen van kinderen over verschillende scholen heen is en blijft een verspreidingsrisico, net zoals voor andere leeftijdsgroepen.

Onze regionale cijfers

Op dit ogenblik gelden voor de zeven gemeenten volgende incidentieratio’s: Mol 49, Balen 70, Geel 69, Retie 35, Laakdal 62 en Meerhout 58. Alleen Dessel zit nog met een relatief hoog cijfer: 35 besmettingen de laatste 7 dagen, wat resulteert in een incidentieratio van 240. Hier gaat het vooral om besmettingen bij bewoners van een woonzorgcentrum. Let op: de eerste alarmdrempel ligt al op een niveau van 20. Het virus is en blijft in onze regio dus nog wijdverspreid.

Deze actuele cijfers vallen in niets te vergelijken met de besmettingsgraad eind oktober, toen de extra beperkingen door de zeven gemeentebesturen werden opgelegd. Toen zaten we aan volgende cijfers: Mol 654, Balen 473, Geel 440, Retie 1.060, Laakdal 371, Dessel 646 en Meerhout 465. Bovendien lagen onze cijfers toen gemiddeld hoger dan in andere regio’s.

Daarnaast werd op dat moment door onze lokale medische experts vastgesteld dat ook jonge kinderen een rol speelden in de verspreiding van het virus. Vanuit dat oogpunt was het aangewezen om het contact tussen kinderen van verschillende klassen en scholen voor een bepaalde periode maximaal te beperken. De verlengde herfstvakantie moest op die manier een adempauze geven.

Afbouwscenario

Toen de cijfers de weken na de verlengde herfstvakantie in de goede richting bleven evolueren, beslisten we de extra beperkingen stapsgewijs af te bouwen. Vanaf 30 november 2020 werden outdooractiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar opnieuw toegelaten, conform de geldende protocollen. De beslissing om ook de beperkingen te laten wegvallen voor de binnenactiviteiten werd kort voor de kerstvakantie uitgesteld tot midden januari 2021. Dit werd op dat moment aangeraden door provinciegouverneur Cathy Berx.

Voldoende indicaties

Op dit moment hebben we voldoende indicaties dat ook de laatste beperkingen kunnen wegvallen vanaf zaterdag 16 januari. Dit betekent dat verenigingen en clubs opnieuw binnenactiviteiten mogen organiseren voor kinderen tot en met 12 jaar, conform de federale regels en specifieke protocollen voor hun sector (jeugd, sport, cultuur,…). Uiteraard zijn verenigingen niet verplicht om hun werking meteen op te starten. Wanneer dit niet veilig kan of wanneer de voorzorgsmaatregelen voor een vereniging moeilijk haalbaar zijn, vragen we begrip van de ouders.

Voorzichtig voor de toekomst

Voor de nabije toekomst blijven we uiterst voorzichtig en roepen we iedereen op om de voorzorgsmaatregelen strikt na te leven. Dit geldt ook voor de doelgroep van de kinderen tot en met 12 jaar. Onze eigen medische experts die de lokale cijfers en testresultaten nauwgezet opvolgen, stellen bij stijgende besmettingscijfers telkens opnieuw vast dat ook kinderen hierin een rol spelen. Op dat moment is het ook voor deze leeftijdsgroep aangewezen om nauwe fysieke contacten over de klasbubbels heen te beperken. Daarbij krijgen we ook steeds meer signalen dat de Britse virusvariant hogere besmettingsrisico’s inhoudt, ook bij kinderen.

Druk op scholen

Beperkende maatregelen zijn bij sterk stijgende besmettingscijfers belangrijk om de druk op onze scholen zo laag mogelijk te houden, zodat de schoolwerking maximaal gevrijwaard blijft en bijkomende klasquarantaines kunnen vermeden worden.

Vinger aan de pols

De zeven gemeenten zullen ook de komende weken samen de vinger aan de pols houden en intensief informatie uitwisselen. Wanneer vereist, kan en zal elke gemeente ook voor de naschoolse hobby’s van kinderen tot en met 12 jaar gericht maatregelen kunnen nemen bij virusuitbraken in verenigingen, clubs en lagere scholen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be