Naar inhoud
Gemeente Mol

Renteloze coronalening van 35.000 euro voor KFC Mol vzw

dinsdag 29 december 2020

KFC Mol vzw krijgt van het gemeentebestuur een renteloze coronalening van 35.000 euro. De club gebruikt deze financiering om het voortbestaan van de werking van de vereniging te vrijwaren. Door de coronacrisis mist de sportclub heel wat inkomsten. Daarom diende de club bij het gemeentebestuur een aanvraag in voor een renteloze coronalening. Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis in financiële nood zitten, kunnen een aanvraag indienen voor een renteloze coronalening via www.gemeentemol.be/coronalening.

Het te ontlenen bedrag van een renteloze coronalening kan variëren tussen 3.500 en 35.000 euro. De ‘renteloze coronalening’ is de tweede belangrijke steunmaatregel voor onze verenigingen na de ‘noodsubsidies’ waarover de gemeenteraad eind juli 2020 besliste. Een derde steunmaatregel is de ‘coronasubsidie voor verenigingen’. Deze bestaat sinds midden oktober 2020.

 

Coronalening als tweede steunmaatregel

Na de noodsubsidies - de eerste steunmaatregel waarmee het gemeentebestuur de verenigingen op korte termijn ondersteunde met de meest acute financiële noden - vormt de coronalening een tweede aanvullende steunmaatregel. Deze mogelijkheid staat open voor alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die lid zijn bij de sport-, jeugd- of culturele raad. Daarnaast moet de vereniging of club al minstens vijf jaar een actieve werking hebben.

De coronalening richt zich op verenigingen waarbij het voortbestaan ernstig in gevaar komt zonder coronalening. Uiteraard moet het gaan om tijdelijke financiële problemen en moeten deze duidelijk verband houden met de coronacrisis. Het geld dat het gemeentebestuur via een lening ter beschikking stelt, mag uitsluitend gebruikt worden om het voortbestaan van de club veilig te stellen.

De terugbetalingstermijn duurt maximaal tien jaar en start ten laatste één jaar na het verstrekken van de lening. Een kortere terugbetalingstermijn valt in onderling overleg te bepalen. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats over de financiële stand van zaken.

Aanvraagdossier indienen

Verenigingen die van de coronalening willen gebruikmaken, dienen zo snel mogelijk een volledig dossier in. Op www.gemeentemol.be/coronalening vind je alle informatie over de vereiste samenstelling van het dossier.

Na ontvangst volgt er nog een grondige dossierbespreking met het gemeentebestuur en een bespreking op de betrokken adviesraad. Vervolgens neemt het college van burgemeester en schepenen een finale beslissing.

Het college beslist meteen ook over de waarborg die voor de lening nodig is. Na een positieve beslissing sluit het gemeentebestuur een contract af met de betrokken club waarin alle specifieke voorwaarden vervat zitten met betrekking tot de lening.

 

Coronasubsidies voor verenigingen

Na de noodsubsidies en de renteloze coronalening gaf de gemeenteraad op 12 oktober 2020 groen licht voor een tijdelijk subsidiereglement ‘coronasubsidies voor verenigingen’. Met dit reglement creëren we een tijdelijke coronasubsidie die elke vereniging gericht kan aanvragen. Het reglement richt zich op specifieke kosten. Zo willen we de clubs in de eerste plaats ondersteunen en stimuleren om coronaproof hun dagelijkse werking of éénmalige activiteiten te blijven organiseren. Je kan voor meerdere activiteiten een aanvraag indienen om tot het maximumbedrag te komen.