Naar inhoud
Gemeente Mol

Vier armoedeverenigingen ontvangen elk 2.500 euro coronasubsidie

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 15 december 2020

Vier armoedeverenigingen uit onze gemeente ontvangen van het gemeentebestuur elk een coronasubsidie van 2.500 euro uit het coronanoodfonds. Dat besliste de gemeenteraad tijdens de zitting van 14 december. De coronasubsidie maakt deel uit van alle inspanningen die het gemeentebestuur levert om onze verenigingen doorheen de coronacrisis te helpen. Deze subsidie is een aanvulling op de bestaande logistieke en financiële steun die de armoedeverenigingen ontvangen.

De coronacrisis zorgt bij vrijwel elke vereniging voor een financiële kater. De reguliere inkomsten uit de werking vielen voor meerdere maanden weg. Activiteiten om geld in te zamelen voor de clubkas werden en worden noodgedwongen geannuleerd. Met de subsidie wil het gemeentebestuur ook onze armoedeverenigingen ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Verdeling subsidies

Volgende armoedeverenigingen ontvangen elk een eenmalige subsidie van 2.500 euro:

  • Actie Min
  • Min Mol
  • Ons Huis
  • Divoge

Logistieke en financiële steun

De coronasubsidie vormt een aanvulling op de al bestaande logistieke en financiële steun die de armoedeverenigingen ontvangen. Voor elke armoedevereniging groeide doorheen de jaren een individueel steunpakket op maat met onder andere:

  • Jaarlijkse subsidies
  • Huurtussenkomst
  • Logistieke bijstand
  • Investeringssteun
  • Uitbatingsvergoeding

Daarnaast voorzagen we de armoedeverenigingen tijdens deze coronacrisis ook van mondmaskers, handgels en de nodige communicatie omtrent de coronamaatregelen in duidelijke taal, ook voor anderstaligen.

Meer info: sociale dienst, 014 33 16 00, socialedienst@gemeentemol.be