Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch coördinatieoverleg 3 december: “Op goede weg, maar moeten alert blijven”

DJI_0122
donderdag 3 december 2020

We zijn op de goed weg, maar we moeten uiterst alert blijven voor opstoten. Dat was donderdagochtend 3 december de belangrijkste conclusie van het medisch coördinatieoverleg. Daarnaast werd in het overleg voor het eerst gesproken over onze mogelijke rol in de nationale vaccinatiestrategie. We zetten alles wat besproken werd op een rij.

Heilig Hartziekenhuis

 

 • Sinds vorige week vrijdag 27 november bevindt het ziekenhuis zich officieel niet langer in de hoogste alarmfase. Het ziekenhuis wacht op een signaal van de hogere overheid voor verdere afschalingen. Deze afschaling komt er alleen als de neerwaartse trend in besmettingscijfers zich verder doorzet. De alarmfase bepaalt het aantal bedden dat het ziekenhuis moet voorbehouden voor coronapatiënten.

 

 • De grootste zorg zit momenteel niet langer in voldoende capaciteit voor coronapatiënten, wel in de capaciteit intensieve zorgen voor niet-coronapatiënten. Beide zones moeten volledig van elkaar gescheiden blijven. Ook het afschalen vereist van het ziekenhuis heel wat organisatie en inzet van medewerkers.

 

 • Het ziekenhuis verwacht dat pas eind dit jaar de laagste alarmfase (1a) bereikt wordt. Hopelijk is dat het geval, zodat de medewerkers tijdens de eindejaarsperiode kunnen genieten van een welverdiende adempauze.

 

 • Stapsgewijs wordt de reguliere zorg verder opgestart, waaronder de ingebruikname van bijkomende operatiezalen voor geplande ingrepen. Geplande niet-dringende ingrepen die aansluitend een opname vereisen op de dienst intensieve zorgen, gaan op dit moment nog niet door.

 

 • Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalt stapsgewijs, maar kan nog zeer sterk schommelen. Zo stelde het ziekenhuis afgelopen dagen een opstoot vast, waarbij het aantal opgenomen coronapatiënten op de gewone afdeling steeg van 10 naar 16. Alertheid is dan ook noodzakelijk.

 

 • Het ziekenhuis kreeg inmiddels al eerste vragen vanuit de hogere overheid om bepaalde koelinfrastructuur op te lijsten met het oog op de vaccinatiestrategie. Het ziekenhuis verwacht in de loop van januari de eerste vaccins en staat klaar om de rol op te nemen die vanuit de hogere overheid wordt toebedeeld.
 • Datzelfde geldt voor alle lokale partners. Iedereen staat klaar om alle nodige voorbereidingen te treffen volgens de strategie die de hogere overheid momenteel uitwerkt.

 

Besmettingscijfers en testcentrum

 • De afgelopen 7 dagen registreerden we in onze gemeente 90 bijkomende besmettingen. Meer dan de helft van deze besmettingen betreft bewoners van woonzorgcentrum Witte Meren.
 • Dit verklaart ook de opvallende leeftijdsverdeling: 53,3% van de besmettingen betreft inwoners ouder dan 65 jaar, met een piek in de categorie 80 – 89 jaar.
  • 10 – 19 jaar: 6 besmettingen
  • 20 – 29 jaar: 4 besmettingen
  • 30 – 39 jaar: 7 besmettingen
  • 40 – 49 jaar: 6
  • 50 – 59 jaar: 7
  • 60 – 69 jaar: 9
  • 70 – 79 jaar: 4
  • 80 – 89 jaar: 23
  • 90 – 99 jaar: 16
  • +100 jaar: 1 besmetting
 • In het testcentrum nemen we dagelijks momenteel een 50-tal testen af. De komende dagen verwachten we een stijging omdat veel hoogrisicocontacten de zevende dag bereiken. Zij worden opnieuw getest. In het testcentrum bedraagt de positiviteitsratio momenteel gemiddeld 12,5 procent, wat in lijn ligt met de rest van het land. Gemiddeld één op de tien testen is dus positief.

 

Woonzorgcentrum Witte Meren

 

 • Tijdens het medisch coördinatieoverleg werd het uitstekende werk van woonzorgcentrum Witte Meren bevestigd. De situatie wordt prima opgevolgd.

 

 • De helft van de bewoners legde de afgelopen week een positieve test af. Een kleine minderheid van deze bewoners vertoont ernstige ziektesymptomen.

 

 • Deze bewoners krijgen de allerbeste zorgen, met waar nodig zuurstoftherapie en extra voeding- en vochttoediening.

 

 • De besmette bewoners verblijven in cohortzorg of quarantaine op hun kamer.

 

 • De komende dagen volgen nieuwe preventieve testafnames bij alle bewoners en de medewerkers. Op die manier krijgt woonzorgcentrum Witte Meren een helder zicht op de actuele situatie.

 

 • Een aantal zorgmedewerkers verblijft in thuisquarantaine. Dankzij de enorme inzet van de overige zorgmedewerkers kan woonzorgcentrum Witte Meren de zorgcontinuïteit garanderen. De personeelssituatie wordt op de voet opgevolgd.

 

Scholen

 

 • Sporadisch blijven er besmettingen binnenkomen van leerlingen en leerkrachten in zowel het basisonderwijs als uit de secundaire scholen.

 

 • Er zijn op dit moment geen schoolgerelateerde clusters. Alle besmettingen zijn afkomstig uit de gezins- of familiesfeer.

 

Contactonderzoek

 • Vanuit de regio Baldemore hebben we ons bij Vlaanderen aangemeld om verdere verantwoordelijkheid op te nemen in het contactonderzoek.
 • Dit betekent dat we naast het contacteren van besmette inwoners voor het detecteren van besmettingsclusters ook lokaal het contactonderzoek zouden vervullen. Onze eigen medewerkers zullen dan de besmette inwoners ook bevragen over hun risicocontacten.
 • We wachten nog op verdere instructies van Vlaanderen om hiermee effectief van start te gaan, maar zijn hier volledig klaar voor.