Naar inhoud
Gemeente Mol

Nood aan medewerkers en sociaal voelend? Start een sociale tewerkstelling

maandag 30 november 2020

Heeft je onderneming nood aan extra medewerkers? Heb je bovendien oog voor sociale doelstellingen? Dan is een werkervaringstraject art.60§7 misschien iets voor jou! Met een beperkte loonkost én onder intensieve begeleiding van de dienst activering bied je één van onze inwoners een werkervaring aan. Wie weet hou je er een gemotiveerde en ingewerkte werkkracht aan over! Neem vrijblijvend contact op met de dienst activering op het nummer 014 33 16 00 of teamactivering.socialedienst@gemeentemol.be. Of surf naar www.gemeentemol.be/socialetewerkstelling.

De dienst activering begeleidt mensen in een werkervaringstraject art.60§7. Dit is een krachtig instrument om mensen de kans te bieden tot werkervaring. Werk is tenslotte een duurzame manier om armoede te bestrijden!

Wat zijn de voordelen voor jou als werkgever?

 • Tijdens de tewerkstelling krijg je ondersteuning van de dienst activering.
 • De loonkost blijft beperkt omdat het om een gesubsidieerde tewerkstelling gaat.
 • Na de tewerkstelling hou je er mogelijk een gemotiveerde en ingewerkte werkkracht aan over!

 

Wat is ‘artikel 60§7’?

De sociale dienst kan een persoon die recht heeft op een leefloon of financiële steun, tewerkstellen in de eigen diensten of ter beschikking stellen van een derde werkgever. Dit staat vermeld in artikel 60§7 van de OCMW-wet (8 juli 1976).

Deze maatregel heeft als doel:

 • Mensen de mogelijkheid geven om werkervaring op te doen, zich bij te scholen en arbeidsattitudes te oefenen die hun kansen op een duurzame tewerkstelling verhogen.
 • Het opbouwen van sociale zekerheidsrechten.

 

Wat betekent dit voor jou?

Het gemeentebestuur biedt jouw bedrijf een gemotiveerde werknemer aan.

 

Duur van de tewerkstelling

De tewerkstelling art. 60§7 is beperkt in tijd.

 

Wat doet het gemeentebestuur voor jou?

 • Dienst activering treedt op als sociaal secretariaat voor jouw werknemer (lonen, verzekeringen, verlof,...)
 • De maatschappelijk werker van de dienst activering biedt begeleiding:
  • Bij de voorbereiding: 1ste contact met de kandidaat-werknemer en jouw bedrijf, mee opstellen van het takenpakket en de werkregeling, opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.
  • Bij de start: afspraken tussen werknemer, sociale dienst en je bedrijf concreet maken.
  • Tijdens de tewerkstelling: organiseren van evaluatiemomenten, begeleiding bij problemen, inspelen op vormingsbehoeften.
  • Bij het einde: begeleiding naar een duurzame tewerkstelling.

Wat verwacht het gemeentebestuur van jou?

 • Je houdt toezicht
 • Je zorgt voor opvang en de begeleiding
 • Je neemt deel aan de evaluatiemomenten
 • Je sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af
 • Je sluit een samenwerkingsovereenkomst af
 • Je bekijkt bij een gunstige samenwerking met de werknemer of er op het einde van de tewerkstelling mogelijkheden zijn tot interne doorstroming

Meer info: dienst activering, 014 33 16 00, teamactivering.socialedienst@gemeentemol.be

Downloads