Naar inhoud
Gemeente Mol

Pensioen uit Nederland? Druk bewijs van leven en gezinssamenstelling zelf af

pensioen uit nederland
vrijdag 27 november 2020

Ontvang je pensioen uit Nederland? Dan moet je jaarlijks een bewijs van leven en gezinssamenstelling bezorgen aan de Sociale Verzekeringsbank. Door corona mag je deze documenten uitzonderlijk zelf ondertekenen. Je hoeft hiervoor dus niet langs te komen. Je voegt wel een bewijs van leven en een attest van gezinssamenstelling toe. Deze documenten vraag je zelf aan via www.gemeentemol.be > e-loket. Lukt het je niet? Bezorg jouw brief van de Sociale Verzekeringsbank dan aan de bevolkingsdienst of dienst seniorenplus, zij zorgen voor een verdere afhandeling.

Heel wat Belgen ontvangen een Nederlands AOW-pensioen vanuit de Sociale Verzekeringsbank. Jaarlijks stuurt de Sociale Verzekeringsbank een document ‘bewijs van in leven zijn’ naar pensioengerechtigden in het buitenland. In dit document wordt gevraagd om jouw gegevens na te kijken en aan te geven wat jouw gezinssamenstelling is. Daarnaast wordt gevraagd om het document te laten nakijken en ondertekenen door een bevoegde overheidsdienst. Door corona valt deze verplichting voor ondertekening tijdelijk weg.

Wat te doen bij ontvangst formulier Sociale Verzekeringsbank?

Je ondertekent zelf het formulier en voegt volgende attesten toe:

  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven

Nadien stuur je deze attesten samen met de brief van de Sociale Verzekeringsbank die je zelf ondertekent op naar: Sociale Verzekeringsbank, Postbus 18002, 3501 CA Utrecht.

Hoe bekom je de attesten?

Je kan de attesten zelf digitaal opvragen via www.gemeentemol.be > e-loket:

Heb je geen eID-kaartlezer, itsme of token om de attesten zelf aan te vragen? Of heb je hulp nodig voor het opvragen van de attesten? Bezorg dan jouw brief van de Sociale Verzekeringsbank per post of steek ze in de brievenbus bij één van deze diensten:

  • Bevolkingsdienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
  • Dienst seniorenplus, Jakob Smitslaan 24, 2400 Mol

Deze diensten doen het nodige en sturen jouw brief terug naar de Sociale Verzekeringsbank.

Ontving je van een andere instantie een ‘bewijs van in leven zijn’?

Neem contact op met de bevolkingsdienst of dienst seniorenplus om samen te bekijken hoe je het document kan laten nakijken en afstempelen.

Meer informatie:

> Website Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/nl/aow
> bevolkingsdienst, 014 33 07 16, bevolkingsdienst@gemeentemol.be
> dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be