Naar inhoud
Gemeente Mol

Coronasteun voor alleenstaande ouders en ouders van kinderen met een beperking

0210 coronasteun ouders
vrijdag 27 november 2020

Alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en ouders van inwonende kinderen met een beperking ontvangen coronasteun. Een Mols Kadoke van 50 euro per minderjarig kind (-18 jaar of -21 jaar voor kinderen met een beperking) zorgt ervoor dat ze in deze moeilijke periode een financieel ruggensteuntje krijgen. Tegelijkertijd ondersteunt het gemeentebestuur hiermee de lokale economie. De inwoners die tot deze doelgroep behoren en al cliënt zijn op de sociale dienst, ontvangen de bon voor de kerstvakantie. Wie geen cliënt is maar wel tot één van de groepen behoort, wordt in het voorjaar van volgend jaar gecontacteerd.

De Vlaamse overheid stelt een subsidie ter beschikking aan de Vlaamse steden en gemeenten om het budget van kwetsbare doelgroepen te vergroten. Het gemeentebestuur besliste om deze subsidie te verdelen aan:

  • Alleenstaande ouders met een minderjarig kind gedomicilieerd op hetzelfde adres
  • Ouders met een inwonend kind met een beperking

Alleenstaande ouders zijn een extra kwetsbare groep omdat deze huishoudens slechts één inkomen hebben maar vaak wel evenveel vaste kosten hebben als tweeverdieners. Ouders van kinderen met een beperking staan steevast voor grote kosten. Beide groepen kunnen bovendien geen beroep doen op andere steunmaatregelen.

Persoonlijke brief voor rechthebbenden

De betrokken ouders worden hierover persoonlijk geïnformeerd met een brief. Ouders die al cliënt zijn op de sociale dienst, ontvangen de bon nog voor de kerstvakantie. Andere ouders die tot één van deze groepen behoren, mogen in het voorjaar van 2021 meer informatie verwachten.

Waardebon van 50 euro

Inwoners uit onze gemeente die tot één van deze doelgroepen behoren, ontvangen een Mols Kadoke ter waarde van 50 euro per minderjarig kind (-18 jaar) of -21 jaar voor een kind met een beperking. Ze kunnen deze bon(s) besteden bij een 200-tal handelaars in onze gemeente.

Extra steun voor lokale handelaars

Door het Mols Kadoke in te schakelen, ondersteunt het gemeentebestuur de lokale economie die ook zwaar getroffen werd door deze coronacrisis.

Meer info: sociale dienst, 014 33 15 11, sociale.dienst@gemeentemol.be