Naar inhoud
Gemeente Mol

Zeven Kempense gemeenten: “Beperkingen voor -12-jarigen stapsgewijs afbouwen”

1211 maatregelen -12-jarigen 7 gemeenten
donderdag 12 november 2020

De zeven gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel, Retie, Geel, Meerhout en Laakdal hebben samen beslist om de extra beperkingen die gelden voor -12-jarigen stapsgewijs af te bouwen. Alle data gelden uiteraard onder voorbehoud van de evolutie in besmettingen de komende weken. Zo gelden er vanaf maandag 30 november geen bijkomende beperkingen meer voor openluchtactiviteiten (sport, jeugdbewegingen,…) voor -12-jarigen. Voor de kinderactiviteiten indoor lopen de beperkingen nog twee weken langer door, tot en met zondag 13 december. Vanaf maandag 14 december willen de zeven gemeenten voor alle leeftijden dezelfde strenge regels hanteren als de federale en Vlaamse overheid. Met dit afbouwschema hebben we voor elke tussenfase twee weken de tijd om de impact van elke stap te analyseren. Deze beslissing werd genomen na een gezamenlijk overleg tussen alle gemeentebesturen, de eerstelijnszones en de ziekenhuizen van Mol en Geel.

De beslissing om de bijkomende beperkingen stapsgewijs af te bouwen, volgt uit de analyse van de actuele ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers in de zeven gemeenten. Zo behoren we niet langer tot de regio’s met een veel hogere besmettingsgraad dan gemiddeld. Dit was eind oktober wel het geval toen we noodgedwongen bijkomende beperkingen invoerden voor de leeftijdsgroep van de
-12-jarigen. Daarbij pasten we de uitzonderingsregels die de Vlaamse overheid voor deze doelgroep voorziet, niet toe. De zeven gemeentebesturen beschouwden de vakantieperiode van twee weken als een gouden kans om de besmettingen maximaal terug te dringen, ook bij jongere kinderen. Samen hebben we deze unieke kans ook effectief gegrepen, zo blijkt uit de eerste duidelijke tekenen van stabilisatie van het aantal ziekenhuisopnames.

 

Stapsgewijs afbouwen

In samenspraak met de medische experts die de gemeentelijke crisiscellen begeleiden, beslisten we om de extra beperkingen stapsgewijs af te bouwen. Op dit moment weten we niet welke impact de herstart van de scholen de komende twee weken zal hebben op de besmettingen. De huidige trend is inderdaad dalende, maar de situatie blijft nog steeds precair waarbij het nog ieder moment de verkeerde richting kan uitgaan.

Voorzichtig blijven!

Voorzichtigheid blijft absoluut nog aan de orde. We willen niet de fout maken om op een te korte tijdspanne te veel versoepelingen door te voeren. Bovendien blijven we nog steeds bij onze analyse dat ook -12-jarigen een rol spelen in het verspreiden van het virus. Dit betekent dat het samenbrengen van veel -12-jarigen - en zeker in een binnenruimte - niet zonder risico’s is. Binnen de schoolcontext gebeurt dit zo veilig mogelijk in dezelfde klasbubbels. Vrijetijdsactiviteiten leiden onvermijdelijk tot extra sociale contacten over de verschillende klasbubbels heen. 

Begrip voor moeilijke situatie

De betrokken gemeentebesturen begrijpen dat de extra beperkingen voor -12-jarigen moeilijk zijn voor de betrokken kinderen, hun ouders en de verenigingen. We willen iedereen dan ook bedanken voor het begrip, de geleverde inspanningen en de creativiteit de afgelopen weken. Door het stapsgewijs versoepelen willen we deze jonge leeftijdsgroep en de verenigingen perspectief bieden.

Wegvallen beperkingen -12-jarigen

  • Maandag 16 november heropenen de scholen na de verlengde herfstvakantie. De leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs volgen 100% contactonderwijs. We houden de beperkingen op de vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen nog twee weken aan om de effecten van de schoolstart te analyseren.
  • Vanaf maandag 30 november vallen extra beperkingen voor buitenactiviteiten bij kinderen jonger dan 12 jaar weg in de zeven betrokken gemeenten.
  • De beperkingen indoor blijven nog twee weken langer van kracht, met name tot en met zondag 13 december. Dit geldt zowel voor indoor sportactiviteiten als bijvoorbeeld voor de werking van de kunstacademies.
  • Vanaf zondag 13 december volgen we volledig de Vlaamse en federale overheid, wat op dit moment betekent dat er voor kinderen specifieke regels gelden in het kunstonderwijs en dat er voor hen geen bijkomende beperkingen gelden op vrijetijdsactiviteiten binnen- en buitenshuis. Uiteraard moeten deze activiteiten coronaveilig en volgens de geldende protocollen georganiseerd blijven.

Voor de +12-jarigen en alle volwassenen verandert er niets. Zij blijven op elk moment de Vlaamse en federale regels volgen.  

Meer info: communicatiedienst Mol, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be