Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur steunt parochiezalen en gemeenschapshuizen met coronasubsidie

785A8527
dinsdag 10 november 2020

Negen parochiezalen en gemeenschapshuizen ontvangen van het gemeentebestuur elk een éénmalige coronasubsidie van 5.000 euro. Nu activiteiten noodgedwongen worden geannuleerd en de reguliere inkomsten uit de werking wegvallen, dreigt ook voor hen een financiële kater. Het gemeentebestuur - die deze parochiezalen en gemeenschapshuizen ziet als een belangrijke ‘motor’ van het gemeenschapsleven binnen de gehuchten - wil hun werking daarom maar al te graag ondersteunen.

Het gemeentebestuur verleent een éénmalige nominatieve coronasubsidie aan de parochiezalen en gemeenschapshuizen. 22.500 euro is afkomstig van Vlaanderen. Uit het budget dorpsbeleid wordt eveneens 22.500 euro voorzien. Volgende parochiezalen en gemeenschapshuizen ontvangen elk een subsidie van 5.000 euro:

  • Wezel: Parochiehuis De Grot
  • Gompel: PC Gompel
  • Rauw: Ontmoetingscentrum Hof van 't Rauw
  • Ginderbuiten: PC Ginderbuiten
  • Achterbos: Parochiecentrum Ten Aerekorf
  • Sluis: Parochie Sint-Bernardus
  • Donk: Gemeenschapshuis Den Donk
  • Heidehuizen: Zaal Spellenburg
  • Millegem: Miloheem

Gemeentebestuur helpt verenigingen door de crisis

De coronacrisis treft verschillende sectoren zoals cultuur, jeugd en sport zwaar. Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de verschillende verenigingen te helpen om deze crisis door te komen. We hebben al verschillende acties ondernomen.

> Fase 1: noodsubsidies corona voor verenigingen

In een eerste fase werden er op korte termijn een aantal financiële ondersteuningen uitgewerkt en uitbetaald. We maakten hier zoveel mogelijk gebruik van verdelingsmethodes op basis van de reguliere subsidiereglementen. Uitgangspunt was dat de subsidies waar deze verenigingen normaal beroep op konden doen voor 2020 verdubbeld werden, waarbij het eerste deel verdeeld werd volgens de reguliere subsidiereglementen en het extra deel verdeeld werd op basis van de bedragen die uitbetaald werden in 2019. In zitting van de gemeenteraad van 27 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het eenmalige subsidiereglement 'noodsubsidies corona voor verenigingen'.

> Fase 2: renteloze coronanoodlening

In fase 2 werd de renteloze coronanoodlening voorzien. Hierdoor ondersteunen we verenigingen die extra steun nodig hebben door middel van een renteloze lening. De gemeenteraad keurde in de zitting van 7 september 2020 het reglement renteloze coronalening cultuur-, jeugd-, en sportsector goed.

> Fase 3: coronasubsidie voor verenigingen

In fase 3 keken we naar de toekomst en wilden we verenigingen die blijven organiseren en blijven werken aan onze sociale cohesie belonen en ondersteunen. Hiervoor werd in gemeenteraadzitting van 12 oktober 2020 het subsidiereglement 'Coronasubsidie voor verenigingen periode 1 juni 2020 tot 30 juni 2021' goedgekeurd.

> Gemeenschapshuizen ondersteunen

Vanuit het corona-noodfonds voorziet het gemeentebestuur ook een nominatief bedrag om onze parochiezalen en gemeenschapshuizen te ondersteunen. Deze parochiezalen en gemeenschapshuizen vormen namelijk een belangrijke schakel in ons verenigingsleven. Vanuit het corona-noodfonds wordt een bedrag van 22.500 euro voorzien. Dit wordt aangevuld met een bedrag van 22.500 euro vanuit het budget dorpenbeleid. Negen parochiezalen en gemeenschapshuizen ontvangen elk een subsidie van 5.000 euro.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be