Naar inhoud
Gemeente Mol

Renteloze coronalening van 33.000 euro voor KFC Ezaart Sport

renteloze coronalening ezaart
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 30 oktober 2020

KFC Ezaart Sport krijgt van het gemeentebestuur een renteloze coronalening van 33.000 euro. De club gebruikt deze financiering voor het realiseren van terreinverlichting en een beregeningsinstallatie van het C-terrein gelegen aan de Korenstraat 99. Door de coronacrisis mist de sportclub heel wat inkomsten. Daarom diende de club bij het gemeentebestuur een aanvraag in voor een renteloze coronalening. Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis in financiële nood zitten, kunnen sinds kort een aanvraag indienen voor een coronalening.

Het te ontlenen bedrag van een renteloze coronalening kan variëren tussen 3.500 en 35.000 euro. De coronalening is de tweede belangrijke steunmaatregel voor onze verenigingen na de ‘noodsubsidies’ waarover de gemeenteraad eind juli besliste. In het najaar volgt nog een derde fase waarbij alle verenigingen de kans krijgen om een dossiersubsidie aan te vragen. De criteria en parameters hiervoor worden de komende maanden uitgewerkt.

 

Coronalening als tweede steunmaatregel

Na de noodsubsidies – de eerste steunmaatregel waarmee het gemeentebestuur de verenigingen op korte termijn ondersteunde met de meest acute financiële noden - vormt de coronalening een tweede aanvullende steunmaatregel. Deze mogelijkheid staat open voor alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die lid zijn bij de sport-, jeugd- of culturele raad. Daarnaast moet de vereniging of club al minstens 5 jaar een actieve werking hebben.

De coronalening richt zich op verenigingen waarbij het voortbestaan ernstig in gevaar komt zonder coronalening. Uiteraard moet het gaan om tijdelijke financiële problemen en moeten deze duidelijk verband houden met de coronacrisis. Het geld dat het gemeentebestuur via een lening ter beschikking stelt, mag uitsluitend gebruikt worden om het voortbestaan van de club veilig te stellen.

De terugbetalingstermijn duurt maximaal 10 jaar en start ten laatste 1 jaar na het verstrekken van de lening. Een kortere terugbetalingstermijn valt in onderling overleg te bepalen. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats over de financiële stand van zaken.

Aanvraagdossier indienen

Verenigingen die van de coronalening willen gebruikmaken, dienen zo snel mogelijk een volledig dossier in. Op www.gemeentemol.be/coronalening vind je alle informatie over de vereiste samenstelling van het dossier.

Na ontvangst volgt er nog een grondige dossierbespreking met het gemeentebestuur en een bespreking op de betrokken adviesraad. Vervolgens neemt het college van burgemeester en schepenen een finale beslissing.

Het college beslist meteen ook over de waarborg die voor de lening nodig is. Na een positieve beslissing sluit het gemeentebestuur een contract af met de betrokken club waarin alle specifieke voorwaarden vervat zitten met betrekking tot de lening.

 

Derde fase

Na de noodsubsidies en de coronaleningen volgt nog een derde ondersteuningsfase voor onze clubs en verenigingen. Deze fase zal verlopen via dossiersubsidies. De specifieke voorwaarden en criteria hiervoor worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be