Naar inhoud
Gemeente Mol

“Het systeem kraakt. We doen er alles aan om het niet te laten barsten.”

2910 Medisch coördinatieoverleg 29 oktober
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 29 oktober 2020

Donderdag 29 oktober vond een nieuw wekelijks medisch coördinatieoverleg plaats. De bijzonder verontrustende toestand in het ziekenhuis eiste grotendeels de aandacht op. Daarnaast zien we ook steeds meer capaciteitsproblemen en clusterbesmettingen opduiken in de woonzorgcentra en scholen.

Het systeem kraakt onder het torenhoge aantal besmettingen en zieken. Alle betrokkenen leveren al wekenlang enorme inspanningen om het niet te laten barsten. Dat geldt zowel voor het ziekenhuis, de woonzorgcentra als de scholen. En niet alleen in onze gemeente. Jammer genoeg worden we steeds meer geconfronteerd met uitval van zorgmedewerkers en leerkrachten door ziekte of quarantaine.

We hopen meer dan ooit op solidariteit bij onze inwoners, in de eerste plaats door het strikt volgen van de regels en door massaal gevolg te geven aan onze steunacties. Een hart onder de riem kunnen onze frontstrijders écht gebruiken. Zet zaterdagavond 20 uur een brandend kaarsje voor je deur. Mensen met een medische achtergrond – vooral verpleegkundigen – kunnen zich als vrijwilliger aanmelden bij het ziekenhuis via www.gemeentemol.be/medischevrijwilliger. Alleen samen kunnen we het redden!

Heilig Hartziekenhuis

 • De vrijgehouden capaciteit voor coronapatiënten in deze alarmfase is inmiddels al ruim overschreden. Zo liggen er 3 coronapatiënten op intensieve zorgen en 26 op de gewone corona-afdeling. De afgelopen dagen zijn er vijf coronapatiënten te overleden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.
 • Omwille van deze capaciteitsoverschrijding schakelt het ziekenhuis vandaag over naar fase 2a. Dit is op de één na hoogste fase. Fase 2a omvat het optrekken van de capaciteit naar 6 bedden intensieve zorgen (en 2 reserve) en 36 plaatsen voor gewone coronapatiënten. Met deze capaciteit stuit het ziekenhuis op zijn limieten. De afgelopen dagen vonden er heel wat transporten plaats van patiënten naar andere ziekenhuizen, maar dit wordt door capaciteitsproblemen op andere locaties binnenkort onmogelijk.
 • De huidige ziekenhuisopnames overschrijden voor het hele land het absolute hoogtepunt van de voorjaarsgolf. Het aantal ziekenhuisopnames zal de komende twee à drie weken vermoedelijk nog verder doorstijgen aan het verschroeiend hoge tempo dat we momenteel kennen.
 • Op provinciaal niveau werd de bezoek- en begeleidersregeling aangepast. In principe is bezoek niet langer toegelaten, met uitzondering van specifieke situaties. Verdere informatie hierover lees je op azmol.be.
 • Het ziekenhuis zoekt samen met de huisartsen en het gemeentebestuur koortsachtig naar extra mogelijkheden om capaciteit te creëren. Zo wordt nagedacht aan mogelijkheden om de instroom te beperken (met thuisverzorging of inschakelen van andere locaties) of extra uitstroom te creëren (met thuisverzorging of inschakelen van andere locaties).
 • Naast coronapatiënten moet het ziekenhuis ook nog de reguliere acute medische zorgen verzekeren. Dit maakt het voor de zorgmedewerkers extra zwaar. Momenteel kampt het ziekenhuis met een stijgende personeelsuitval, gelukkig ligt dit cijfer nog lager dan het gemiddelde van andere ziekenhuizen. Alle ziekenhuismedewerkers leveren voortreffelijk werk in uiterst moeilijke omstandigheden. Zij verdienen alle hulp en steunbetuigingen die we maar kunnen geven.
 • Mensen met een medische achtergrond die het ziekenhuis kunnen helpen, kunnen zich aanmelden via www.gemeentemol.be/medischevrijwilligers. Op enkele uren tijd ontvingen we al 54 aanmeldingen, waarvoor onze enorme dank. Het ziekenhuis bekijkt de komende dagen hoe, waar en wanneer ze deze mensen kunnen inschakelen.

Testcentrum De Goren

 • Zelfs na de wijziging van de teststrategie waarbij hoogrisicocontacten zonder ziektesymptomen niet standaard worden getest, blijft de toevloed op het testcentrum bijzonder hoog.
 • Ook de besmettingscijfers dalen niet fors, zelfs wanneer de asymptomatische besmettingen niet meer in beeld komen. Maandag 26 oktober bijvoorbeeld vonden er nog 160 coronatesten plaats bij inwoners met ziektesymptomen. Maar liefst 39 waren er positief, wat gelijk staat met een positiviteitsratio van 24 %.
 • Van 22 tot en met 28 oktober noteerden we 215 besmettingen bij inwoners, ook dit weer bij een gewijzigde teststrategie. Dit betekent een incidentie van 518 (aantal besmettingen de laatste 7 dagen op 100.000 inwoners).
 • Maar liefst 17,2% van de besmettingen werd vastgesteld bij 65-plussers. Ook dit cijfer blijft stijgen, wat extra druk oplevert voor het ziekenhuis.

Scholen

 • Het aantal leerlingen en leerkrachten in quarantaine of met een besmetting stijgt gestaag. Op sommige secundaire scholen is bijna 10% van de leerlingen in quarantaine. De schoolorganisaties staan door corona onder grote druk.
 • Ook de leerkrachten ervaren een zware mentale belasting. Naast het lesgeven in moeilijke omstandigheden stellen ouders – terecht – zeer veel vragen aan de scholen. Het fysieke lesgeven moet gecombineerd worden met de opvolging van de leerlingen in quarantaine. De verlengde herfstvakantie komt voor de scholen dan ook bijzonder gelegen om de organisatie opnieuw op punt te stellen.

 

Lokaal contactonderzoek

 • In het lokaal contactonderzoek stelden we twee situaties vast die totaal niet door de beugel kunnen. In één geval eiste een werkgever (in de dienstverlenende sector) dat zijn medewerker toch kwam werken na een positieve test. In een ander geval moest een werknemer met ziektesymptomen nog komen werken, ook al was er een test ingepland. Beide situaties kregen de nodige opvolging.

Woonzorgcentra

 • Ook onze woonzorgcentra worden niet gespaard van besmettingen, zowel bij bewoners als medewerkers. In verschillende woonzorgcentra werd al cohortzorg opgestart. Op die manier verkleint het risico dat besmette bewoners het virus overbrengen naar anderen.
 • De woonzorgcentra vragen om de strikte bezoekregeling te respecteren. Ze leveren alle mogelijke inspanningen om het virus maximaal buiten te houden. Ook hier staan de zorgmedewerkers onder grote druk en moeten we hen enorm dankbaar zijn voor hun inspanningen.