Naar inhoud
Gemeente Mol

“Dringend strenge beperkingen nodig, of we treffen ze zelf"

vereniging
maandag 26 oktober 2020

De gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel en Retie vragen van de hogere overheden om zeer snel bijkomende maatregelen te treffen die de sociale contacten in het verenigingsleven en de vrijetijdssfeer drastisch beperken. Deze bijkomende beperkingen zijn dringend nodig om de druk op het Heilig Hartziekenhuis en de huisartsen te verminderen. Als de hogere overheden geen bijkomende verstrengingen uitvaardigen, zullen de gemeentebesturen per burgemeesterbesluit extra maatregelen laten ingaan vanaf vrijdag 30 oktober.

Bij het uitblijven van beslissingen van de hogere overheden zullen de vier gemeentebesturen de organisatie van alle activiteiten en evenementen verbieden, alsook elke fysieke samenkomst in de context van vrijetijdsverenigingen en -clubs (sport, socio-cultureel, amateurkunsten, senioren, jeugd,…). We wachten nog kort op eventuele beslissingen van de hogere overheden om verwarring en overlappende regels te vermijden tussen de verschillende bestuursniveaus.

Alle leeftijden
Deze beperkende maatregelen richten zich op alle leeftijden, dus ook de -12-jarigen. Lokaal contactonderzoek toont aan dat ook jonge kinderen besmet worden, ook al vertonen ze geen ziektesymptomen. Alleen voor de organisatie van kinderopvang - of dagactiviteiten die kinderopvang vervangen – geldt een uitzondering. Zij mogen doorgaan onder zeer strikte voorwaarden, onder andere een doorgedreven ‘bubbelwerking’.

Voorbeeldrol
De vier gemeentebesturen nemen alvast een voorbeeldrol op met betrekking tot hun eigen werking en activiteiten. Elke gemeente communiceert de komende dagen wat dit concreet betekent. We roepen tegelijk alle verenigingen op om uit eigen initiatief hun fysieke werking volledig stil te leggen, al zeker tot en met 11 november.

Waarom deze extra maatregelen?
De coronacrisis treft de vier Kempense gemeenten Mol, Balen, Dessel en Retie bijzonder hard. Op vlak van welzijn en gezondheid vormen deze gemeentes samen de eerstelijnszone Baldemore. De inwoners van deze vier gemeenten richten zich voor medische opvolging en noodgevallen grotendeels op het Heilig Hartziekenhuis in Mol.

Ziekenhuisopnames verviervoudigd
De afgelopen week verviervoudigde in dit ziekenhuis het aantal opnames voor corona. Om extra capaciteit voor nieuwe coronapatiënten mogelijk te maken, zijn volgens de federale regels alle niet-dringende behandelingen en operaties voor de komende vier weken alvast uitgesteld. Afgelopen weekend was in het ziekenhuis noodgedwongen een tijdelijke opnamestop van kracht.

Aan kracht winnen
De onhoudbare druk op het ziekenhuis en de huisartsen is het gevolg van de hoge besmettingscijfers in onze regio, waarbij het virus op dit moment nog steeds aan kracht wint. Bijkomende maatregelen om het aantal sociale contacten drastisch te beperken, zijn voor onze regio absoluut noodzakelijk. Naast onze verenigingen roepen we ook onze individuele inwoners op om strenger en voorzichtiger te zijn voor zichzelf dan wat de hogere overheden opleggen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be