Naar inhoud
Gemeente Mol

Aangepaste bezoekregeling woonzorgcentrum Ten Hove vanaf vrijdag 16 oktober

2
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 14 oktober 2020

Vanaf vrijdag 16 oktober laat woonzorgcentrum Ten Hove alleen nog bezoek toe van partner en eigen kinderen. Kleinkinderen, schoonkinderen, broers, zussen, vrienden,… mogen niet meer op bezoek komen. Het woonzorgcentrum vindt het belangrijk dat de bewoners nog steeds bezoek ontvangen, maar voelt zich genoodzaakt om het aantal verschillende contacten te verminderen. Door de stijgende coronacijfers in ons land wil het woonzorgcentrum tijdig maatregelen nemen.

Jammer genoeg komen niet alle bezoekers van het woonzorgcentrum de bestaande afspraken na. De bewoners ontvangen meer bezoek dan toegelaten, zowel op het vlak van aantal bezoekers als bezoekmomenten. Op deze manier hebben de bewoners te veel verschillende contacten. We beseffen dat dit om een minderheidsgroep gaat, maar het woonzorgcentrum is wel verantwoordelijk voor het welzijn van alle bewoners. We doen dan ook een beroep op ieders verantwoordelijkheidszin.

Andere woonzorgcentra

Elk woonzorgcentrum gaat binnen de eigen context en de eigen omstandigheden aan de slag met de algemene principes van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Elke situatie is anders en vraagt een aanpak op maat. Het is dus mogelijk dat onze regeling afwijkt van andere woonzorgcentra of van wat in de media verschijnt. We volgen de situatie in onze gemeente op de voet.

Bezoekmomenten

 • Dagelijks
 • Maximaal twee bezoekers tegelijk aanwezig op de kamer
 • Tussen 10 en 20 uur
 • Éen bezoekmoment per dag van onbepaalde duur
 • We vragen uitdrukkelijk om rekening te houden met uren van zorg en maaltijden.
 • Keuze tussen kamerbezoek, bezoek cafetaria, wandeling op de site Ten Hove of een combinatie
 • In de cafetaria of tijdens een wandeling op de site is het niet toegestaan om contact te hebben met andere personen dan partner en eigen kinderen. Ook hier zijn kleinkinderen, schoonkinderen, vrienden,… niet meer toegestaan.
 • Als je een wandeling maakt, mag je het woonzorgcentrum hiervoor éénmaal verlaten en terug betreden. Het is niet de bedoeling dat je tijdens je bezoek onze gebouwen meermaals binnen en buiten gaat.
 • Bij een wandeling volg je de algemene coronarichtlijnen. Op welzijnssite Ten Hove draag je altijd een mondmasker en hou je minstens 1,5 meter afstand ten opzichte van andere bezoekers en personeelsleden.

Reserveren

 • Spreek onderling met partner en kinderen duidelijk af wie wanneer op bezoek komt. Een tweede bezoek op dezelfde dag is niet toegestaan.

Nauwe contacten

Denk eraan dat de bewoner die je bezoekt in ons woonzorgcentrum ook deel uitmaakt van de drie nauwe contacten die je mag zien.

 • Fysiek contact is mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde drie nauwe contacten behoren.
 • We beschouwen enkel partners en kinderen als deel van de drie nauwe contacten.
 • Uitzonderingen (bijvoorbeeld bewoners zonder kinderen) worden altijd besproken met het hoofd zorg.

Praktisch

Als bezoeker van het woonzorgcentrum hou je je aan volgende afspraken:

 • Je draagt verplicht een mondmasker gedurende de hele periode van het bezoek, van bij het betreden tot het verlaten van het woonzorgcentrum. Je draagt het mondmasker dus ook op de kamer van de bewoner.
 • Vul op voorhand een verklaring op eer in.
 • Ontsmet je handen vóór het gebruik van de lift.
 • Ontsmet je handen vóór het binnengaan van de afdeling.
 • Aan de ingang van de afdeling vul je het registratiedocument volledig in.
 • Kreeg een bewoner in de loop van de dag al bezoek? Dan is bezoek die dag niet meer toegestaan.
 • Ontsmet je handen vóór je de kamer binnen gaat.
 • Wil je een medewerker spreken? Gebruik het oproepsysteem op de bewonerskamer.
 • Je ontsmet je handen als je de kamer verlaat.
 • Er wordt materiaal voorzien om de oppervlakken in de bewonerskamer te ontsmetten. Dit gebeurt door de bezoeker wanneer het bezoek is afgerond.

Algemene principes

 • Een mondmasker dragen is altijd verplicht.
 • Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum.
 • Verplaatsingen in het woonzorgcentrum zijn strikt beperkt naar en van de bewonerskamer.
 • Alle andere ruimtes (zithoeken, keuken,…) zijn verboden toegang voor bezoekers.
 • Alle algemeen geldende maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, handhygiëne, hoest- en nieshygiëne, blijven van toepassing.
 • Vertoonde je de afgelopen 14 dagen symptomen van corona zoals hoesten, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, koorts, vermoeidheid? Dan is bezoek niet toegestaan.
 • Had je de afgelopen 14 dagen contact met iemand met een (vermoedelijke) coronabesmetting? Dan is bezoek niet toegestaan.
 • Bezoek is niet toegestaan binnen de twee weken na een reis naar een risicogebied.
 • Als we vaststellen dat richtlijnen niet worden gerespecteerd, verbieden we de toegang tot het woonzorgcentrum.

Meer info: woonzorgcentrum Ten Hove, 014 33 16 00, wzctenhove@gemeentemol.be