Naar inhoud
Gemeente Mol

Nieuw: coronasubsidies voor verenigingen

woensdag 14 oktober 2020

De gemeenteraad gaf op de zitting van maandag 12 oktober groen licht voor een tijdelijk subsidiereglement. De nieuwe coronasubsidies maken deel uit van alle inspanningen die het gemeentebestuur levert om onze verenigingen doorheen deze crisis te helpen. Zo keerden we in de zomer aan onze verenigingen al voor 216.000 euro aan extra noodsubsidies uit. Voor de periode van 1 juni tot 30 september dienen alle geïnteresseerde verenigingen een subsidieaanvraag uiterlijk in voor 30 november. Je vraagt de subsidies digitaal aan via www.gemeentemol.be/coronasubsidies.

De coronacrisis zorgt bij vrijwel elke vereniging voor een financiële kater. De reguliere inkomsten uit de werking vielen voor meerdere maanden weg. Activiteiten om geld in te zamelen voor de clubkas werden en worden noodgedwongen geannuleerd. Om snel te helpen bij de meest acute financiële noden, keerden we in de zomer al voor een groot bedrag noodsubsidies uit.

Met dit nieuwe reglement creëren we een tijdelijke coronasubsidie die elke vereniging gericht kan aanvragen. Het gemeentebestuur benadrukt hiermee het belang van het verenigingsleven. We zijn vastberaden om onze clubs en verenigingen doorheen deze crisis te helpen.

Het nieuwe reglement vertrekt vanuit een duidelijke visie en richt zich op specifieke kosten. Zo willen we de clubs in de eerste plaats ondersteunen en stimuleren om coronaproof hun dagelijkse werking of éénmalige activiteiten te blijven organiseren. Je kan voor meerdere activiteiten een aanvraag indienen om tot het maximumbedrag te komen.

Waarvoor kan je een subsidie aanvragen?   

  • 100% van de kosten voor coronamaatregelen

Met een maximum van 1.000 euro per periode kunnen verenigingen alle extra kosten terugvragen die ze maken om coronaproof hun werking of activiteiten te organiseren. We denken daarbij aan kosten voor extra beschermingsmateriaal, kosten om bijkomende infrastructuur te huren, kosten voor signalisatie,… Dubbele kosten voor lesgevers, personeel of vrijwilligersvergoedingen betalen we niet terug. 

  • 100% van de kosten bij annulering of afgelasting

Wanneer verenigingen door corona noodgedwongen moeten overgaan tot annulering of afgelasting, dan betalen we alle gemaakte kosten terug, met een plafond van 500 euro per periode. We spreken hier over voorschotten die niet kunnen teruggevorderd worden, drukwerk,…. De annulering of afgelasting moet het gevolg zijn van een wijziging in de coronaregels of een corona-uitbraak in de vereniging. De gemiste inkomsten door het annuleren van de activiteit, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

  • 100% van de kosten voor publieke (live)streaming

Alle kosten die verenigingen maken om hun voorstellingen of activiteiten via (live)streaming naar een breder publiek te brengen, betalen we terug met een maximum van 2.000 euro per periode. We spreken hier over kosten voor het huren van materiaal en het inschakelen van cameramensen, regisseurs, monteurs. Kosten voor de aankoop van materialen betalen we niet terug. 

Welke verenigingen kunnen de subsidies aanvragen?

De coronasubsidies zijn mogelijk voor alle verenigingen uit onze gemeente die zijn aangesloten bij een adviesraad. We spreken hier over de adviesraden cultuur, jeugd, sport, senioren, mensen met een beperking en de mondiale raad. Daarnaast kunnen ook niet-aangesloten feitelijke verenigingen een subsidie ontvangen als ze aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Werking hebben in onze gemeente en zich richten op onze inwoners
  • De activiteiten zijn groepsgericht en zijn toegankelijk voor iedereen
  • De vereniging is een privéinitiatief zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk
  • De vereniging werkt met vrijwilligers die zich zonder persoonlijk winstbejag inzetten

Hoe kan je de coronasubsidies aanvragen?

We voorzien coronasubsidies voor drie werkingsperiodes. Elke vereniging kan voor elke periode een subsidie aanvragen. Per aanvraag kan je verschillende soorten kosten terugvragen. Uiteraard moet je elke kost kort verantwoorden en de nodige gedateerde bewijsmaterialen digitaal meesturen.

  • Periode 1: 1 juni 2020 – 30 september 2020 (aanvraag indienen voor 30 november 2020)
  • Periode 2: 1 oktober 2020 – 28 februari 2021 (aanvragen indienen voor 30 maart 2021)
  • Periode 3: 1 maart 2021 – 30 juni 2021 (aanvragen indienen voor 30 juli 2021)

Na een controle van het ingediende dossier wordt per vereniging beslist over de terugbetaling.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be