Naar inhoud
Gemeente Mol

Herstelling natuursteen start vanaf 5 oktober in Boomgaardstraat en op de Markt

vrijdag 2 oktober 2020

Maandag 5 oktober start de herstelling van de natuursteenverharding op twee locaties in het Centrum: op de hoek van de Boomgaardstraat met de Statiestraat, en op het voetpad van de Markt ter hoogte van het JAC. De werken passen in een groter herstellingsproject van tien werfzones in het Centrum door aannemer Krinkels. De herstellingen in deze eerste fase nemen zes weken in beslag. Deze timing geldt onder voorbehoud van het weer en onvoorziene werfomstandigheden. De ingreep is nodig om losliggende stenen op het voetpad - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden.

Elke fase concentreert zich op een bepaald kruispunt in het Centrum, ter hoogte van de kruising van het voetpad met een zijstraat. Daarnaast vinden er ook werken plaats in de Corbiestraat en op de parkeerzone van de Markt. De hinder is telkens zeer lokaal. Uiteraard spelen sommige zijstraten een belangrijke rol in de toegankelijkheid voor auto’s en de verkeersdoorstroming.

Kruispunt Boomgaardstraat - Statiestraat

De eerste fase start aan de hoek van de Boomgaardstraat met de Statiestraat. Hierdoor wordt de Boomgaardstraat doodlopend ter hoogte van de werfzone. Plaatselijk verkeer bereikt en verlaat de straat via de Corbiestraat. Er is dus tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone passeren. We voorzien een veilige doorgang tussen de Statiestraat en Boomgaardstraat. In de Statiestraat zelf voorzien we geen hinder. Alle handelszaken, zoals Carrefour en de apotheek, blijven toegankelijk.

Voetpad Markt ter hoogte van het JAC

Ook de klinkers op het voetpad ter hoogte van het JAC worden hersteld en vervangen. Voetgangers kunnen de werfzone steeds veilig passeren, of kunnen kiezen om de straat over te steken. Alle parkeerplaatsen op de Markt blijven vlot bereikbaar.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.bewww.gemeentemol.be/natuursteencentrum