Naar inhoud
Gemeente Mol

Aannemer herstart herstellingen natuursteen in het Centrum op 5 oktober

natuursteen
dinsdag 29 september 2020

Maandag 5 oktober herstart aannemer Krinkels met de structurele herstellingen van de natuursteenverharding op tien verschillende locaties in het Centrum. De werken concentreren zich op plaatsen waar auto’s en vrachtwagens door hun draaibewegingen de stenen loswrikken. De werken zijn nodig om losliggende stenen - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden. Om de hinder in het Centrum te beperken, pakt de aannemer maximaal twee locaties tegelijkertijd aan. Elke fase neemt meerdere weken in beslag, omdat de aannemer de fundering structureel moet vernieuwen én alle verwijderde natuursteenklinkers met de hand moet kuisen en terugplaatsen. Zowel de fasering als de tijdsduur van elke fase geldt onder voorbehoud van gunstig weer en onvoorziene werfomstandigheden. Het gemeentebestuur verontschuldigt zich voor de hinder, maar hoopt op het nodige begrip.

In het voorjaar 2017 startte aannemer Krinkels al een eerste keer met deze grote opdracht. Na twee fases werden de werken stilgelegd door een geschil over de technische uitvoering en de prijs. Na juridische bemiddeling en technische expertises, kwamen het gemeentebestuur en Krinkels tot een akkoord om de werken te herstarten. Zo behield het gemeentebestuur de voorgeschreven technische uitvoeringswijze, omdat deze noodzakelijk is om de kwaliteit van de werken op lange termijn te verzekeren. Wel krijgt de aannemer een tegemoetkoming in de uitvoeringsprijs en een langere termijn voor elke fase. 

Waarom deze werken?

Tijdens de heraanleg van het Centrum een twintigtal jaar geleden werd voor de voetpaden langs de centrale doortocht (Statiestraat – Laar – Graaf de Broquevillestraat), de volledige Corbiestraat en de parkeerzone van de Markt gekozen voor een verharding in kleine natuursteenklinkers. De natuursteen heeft een fraai uitzicht, maar is gevoelig voor de impact van overrijdend verkeer. Vooral op plaatsen met veel draaibewegingen van auto’s en vrachtwagens barsten de voegen en komen de natuursteenklinkers zelf los. Losliggende klinkers leiden tot valgevaar voor voetgangers. Het gemeentebestuur ontving hierover de afgelopen jaren heel wat meldingen.

Technische herstellingswijze

Het gemeentebestuur bepaalde een specifieke technische herstellingswijze voor in totaal 10 geselecteerde locaties, waarbij ook de onderliggende fundering moet worden vernieuwd. Deze fundering is essentieel voor de lange levensduur van de herstelling. De werken omvatten dus:

 1. Het uitbreken van de klinkers in natuursteen
 2. Het verwijderen van de onderliggende fundering
 3. Het plaatsen van een nieuwe, betere fundering
 4. Herplaatsen van de gekuiste klinkers.

Omdat het plaatsen van deze natuursteenklinkers extra vakmanschap vereisen, gaat dit bijzonder traag in vergelijking met het plaatsen van traditionele klinkers.

Op dit moment moeten er nog 10 locaties in het Centrum worden uitgevoerd. De werken starten op maandag 5 oktober. Als alles verloopt zoals gepland, zijn de werken ten vroegste in het najaar van 2021 afgerond. We kunnen op dit moment geen exacte timing geven van elke fase. De werken zijn bijzonder gevoelig aan de weersomstandigheden. Bij regenweer en lage temperaturen kan er niet gewerkt worden. We communiceren doorheen de werkperiode de start en het verwachte einde van elke fase.  

Informatiefiche per fase

Elke fase concentreert zich op een bepaald kruispunt in het Centrum, ter hoogte van de kruising van het voetpad met een zijstraat. Daarnaast vinden er ook werken plaats in de Corbiestraat en op de parkeerzone van de Markt. De hinder is telkens zeer lokaal. Uiteraard spelen sommige zijstraten een belangrijke rol in de toegankelijkheid voor auto’s en de verkeersdoorstroming. Voetgangers en fietsers zullen zoveel mogelijk de werfzone kunnen passeren.

Het gemeentebestuur bepaalde in samenspraak met de aannemer een volgorde voor de uitvoering van de werken. De aannemer zet twee ploegen in. Bij grotere fases werken deze samen, op andere momenten worden ze op twee verschillende werfzones ingezet.

Volgorde en tijdsduur

Voor elke fase werkte het gemeentebestuur een informatiefiche uit met een aanduiding van de werfzone, de vermoedelijke tijdsduur en de verkeersimpact. We zetten de fases hieronder alvast op een rij.

Let op:

 • De vermelde tijdsduur verwijst telkens naar effectieve werkdagen en zijn dus onder voorbehoud van voldoende goed weer en onvoorziene werfomstandigheden.

 • Ook de volgorde van de fasering en de samenstelling van elke fase kan nog omwille van onvoorziene omstandigheden wijzigen. We zullen dit telkens duidelijk communiceren.

 • Fase 1
  • 1.1: kruispunt Boomgaardstraat – Statiestraat (5 weken uitvoering + 1 week uithardingstermijn)
  • 1.2: voetgangerszone Markt, ter hoogte van het JAC (5 weken uitvoering + 1 week uithardingstermijn)

 • Fase 2
  • 2.1: kruispunt Rondplein – Corbiestraat (9 weken uitvoering + 1 week uithardingstermijn)
  • 2.2: vernieuwen voegvulling parkeerstroken Lakenmakersstraat en Corbiestraat (uitvoering in fases, zodat deze geen impact heeft op de dinsdagmarkt en op elk moment maximale parkeergelegenheid behouden blijft)

 • Fase 3
  • 3.1: kruispunt parking Markt – Rivierstraat (10 weken + 1 week uithardingstermijn)
  • 3.2a: kruispunt Hofstraat – Laar (5 weken + 1 week uithardingstermijn)
  • 3.2b: kruispunt Molenstraat (5 weken + 1 week uithardingstermijn)

 • Fase 4
  • 4.1: kruispunt Boerenkrijgstraat – Laar (3 weken + 1 week uithardingstermijn)
  • 4.2: voetgangerszone Lakenmakersstraat, ter hoogte van ingang parking Bel&Bo (4 weken + 1 week uithardingstermijn)

 • Fase 5
  • 5: Kruispunt Corbiestraat – Boerenkrijgstraat (8 weken + 1 week uithardingstermijn). In deze fase worden ook de voegvullingen van de parkeervakken in de Boerenkrijgstraat vernieuwd.

 • Fase 6
  • 6.1: Markt, toegangsweg naar parking Sint-Pieter (3 weken + 1 week uithardingstermijn)
  • 6.2: Edmond van Hoofstraat (3 weken + 1 week uithardingstermijn)

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum