Naar inhoud
Gemeente Mol

VITO organiseert infodag over Geothermieproject op de Balmatt-site

dinsdag 15 oktober 2013

Alle inwoners van Donk en andere geïnteresseerden zijn op zondag 27 oktober, doorlopend tussen 11 en 16 uur, van harte welkom in de Conferentiezaal van VITO (Boeretang 200) voor informatie over het Geothermieproject op de Balmatt-site. VITO heeft plannen om op deze site een geothermiecentrale te realiseren die diepgelegen aardwarmte gebruikt als hernieuwbare energiebron. Van vrijdag 18 oktober tot en met zondag 17 november loopt er een openbaar onderzoek voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Op een later tijdstip start nog het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning. Om buurtbewoners en andere geïnteresseerden te informeren over de inhoud van het project, organiseert VITO op verzoek van het gemeentebestuur een uitgebreid infomoment. Aanwezigen krijgen tijdens de infodag uitleg over geothermie en de verdere ontwikkeling van de Balmatt-site en hebben ruimschoots de kans om vragen te stellen.

VITO voert al lange tijd onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte of geothermie als onuitputtelijke energiebron. Sinds 2005 richt VITO zich op de zogeheten diepe geothermie waarbij warme waterlagen (120°C), gelegen op enkele kilometer diepte, worden aangewend als energiebron. Deze warmte kan worden gebruikt voor verwarming en sanitair warm water en, bijkomend, voor de productie van elektriciteit. Met het project Geothermie Balmatt wil VITO de opgedane expertise in de praktijk brengen en een eerste geothermiecentrale in Vlaanderen realiseren. In eerste instantie wenst VITO de bovengehaalde energie te gebruiken voor het nieuwe VITO-gebouw, dat op deze locatie zal komen, en de bestaande bedrijfsgebouwen. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om ook andere bedrijven of woningen in de omgeving aan te sluiten via een ‘warmtenet’.

Tijdelijke boortoren

Om de warmte uit de diepere aardlagen te halen, moeten er eerst de nodige boringen gebeuren. Concreet gaat het voor het Balmatt-project om een boring van 3,5 kilometer diep. Hiervoor moet tijdelijk een boortoren opgetrokken worden van meer dan 60 meter. Deze komt op de terreinen van de vroegere Balmatt-fabriek.  Deze gronden worden momenteel gesaneerd om ze opnieuw bouwrijp te maken voor het toekomstige VITO-gebouw. 

Vergunningen aanvragen

Uiteraard kan dergelijk energieproject alleen uitgevoerd worden met de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen. De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich voor de vergunningen tot het organiseren van de nodige openbare onderzoeken en het geven van een advies. We willen dat de openbare onderzoeken gepaard gaan met een maximale transparantie naar de buurtbewoners en andere geïnteresseerden. VITO ging meteen in op onze vraag voor het organiseren van een infomoment. Alle buurtbewoners van de Balmatt-site krijgen hiervoor van VITO een uitnodiging in de bus. Iedereen kan tijdens de openbare onderzoeken de dossiers inkijken op de bevoegde gemeentelijke dienst en, indien gewenst, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Meer info over wat geothermie is en de mogelijkheden vind je via deze link:

www.vito.be/balmatt.