Naar inhoud
Gemeente Mol

Coronalening voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in financiële nood

coronalening jeugd sport en cultuurverenigingen

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 8 september 2020

Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis in financiële nood zitten, kunnen een aanvraag indienen voor een coronalening. De gemeenteraad gaf hiervoor groen licht op de zitting van maandag 7 september. Het te ontlenen bedrag kan variëren tussen 3.500 en 35.000 euro. De coronalening is de tweede belangrijke steunmaatregel voor onze verenigingen na de ‘noodsubsidies’ waarover de gemeenteraad eind juli besliste. In het najaar volgt nog een derde fase waarbij alle verenigingen de kans krijgen om een dossiersubsidie aan te vragen. De criteria en parameters hiervoor worden de komende maanden uitgewerkt.

De coronacrisis berokkent vrijwel elke vereniging in onze gemeente ernstige financiële schade. De exacte impact verschilt van vereniging tot vereniging, afhankelijk van de specifieke inkomsten- en kostenstructuur. Ook het al dan niet beschikken over eigen infrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol.

Al tijdens de eerste golf van de coronacrisis stonden we in nauw contact met de verenigingen en peilden we naar hun financiële en andere noden. Om op korte termijn te helpen met de meest acute financiële noden, koos het gemeentebestuur voor een snelle uitkering van extra subsidies.

Op de zitting van 27 juli gaf de gemeenteraad groen licht om in totaal 229.900 euro noodsubsidies te verdelen aan 260 verenigingen. De vereiste financiële middelen waren afkomstig van de 570.000 euro die door de Vlaamse overheid aan onze gemeente werd toegezegd om het verenigingsleven te ondersteunen. 

Coronalening als tweede steunmaatregel

De coronalening vormt een tweede aanvullende steunmaatregel. Deze mogelijkheid staat open voor alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die lid zijn bij de sport-, jeugd- of culturele raad. Daarnaast moet de vereniging of club al minstens 5 jaar een actieve werking hebben.

De coronalening richt zich op verenigingen waarbij het voortbestaan ernstig in gevaar komt zonder coronalening. Uiteraard moet het gaan om tijdelijke financiële problemen en moeten deze duidelijk verband houden met de coronacrisis. Het geld dat het gemeentebestuur via een lening ter beschikking stelt, mag uitsluitend gebruikt worden om het voortbestaan van de club veilig te stellen.

De terugbetalingstermijn duurt maximaal 10 jaar en start ten laatste 1 jaar na het verstrekken van de lening. Een kortere terugbetalingstermijn valt in onderling overleg te bepalen. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats over de financiële stand van zaken.

Aanvraagdossier indienen

Verenigingen die van de coronalening willen gebruikmaken, dienen zo snel mogelijk een volledig dossier in. Op www.gemeentemol.be/coronalening vind je alle informatie over de vereiste samenstelling van het dossier.

Na ontvangst volgt er nog een grondige dossierbespreking met het gemeentebestuur en een bespreking op de betrokken adviesraad. Vervolgens neemt het college van burgemeester en schepenen een finale beslissing.

Het college beslist meteen ook over de waarborg die voor de lening nodig is. Na een positieve beslissing sluit het gemeentebestuur een contract af met de betrokken club waarin alle specifieke voorwaarden vervat zitten met betrekking tot de lening. 

Derde fase

Na de noodsubsidies en de coronaleningen volgt nog een derde ondersteuningsfase voor onze clubs en verenigingen. Deze fase zal verlopen via dossiersubsidies. De specifieke voorwaarden en criteria hiervoor worden de komende maanden verder uitgewerkt.  

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be