Naar inhoud
Gemeente Mol

Familiefeest na eerste communie, lentefeest of vormsel? Beperkt tot 10 personen

communie
donderdag 3 september 2020

Het gemeentebestuur stelt vast dat er bij veel ouders misverstanden leven omtrent de coronaregels voor familiefeesten na de eerste communieviering, het lentefeest en het vormsel. We ontvingen de afgelopen dagen hierover heel wat vragen. We willen hier dan ook duidelijk op antwoorden: volgens de actuele federale regels mogen er geen privéfeesten plaatsvinden van meer dan 10 personen. Het inschakelen van een traiteur verandert deze regel niet. Het gemeentebestuur heeft alle begrip voor de teleurstelling van ouders en kinderen, maar kan niet anders dan de federale regels gebruiken voor communicatie en opvolging.

De komende weken staan in verschillende gehuchten de eerste communievieringen gepland. In oktober gaan de vormselvieringen door. Al deze vieringen stonden in het voorjaar op het programma, maar werden door corona al een keer uitgesteld. Ook het lentefeest en het feest van de vrijzinnige jeugd werd dit voorjaar uitgesteld. We stellen vast – en begrijpen dit ook – dat er wel wat verwarring heerst over de coronaregels voor de traditionele familiefeesten die op de misviering of ceremonie volgen.

Gezin + bubbel van 5

Volgens de federale richtlijnen mag er op dit moment geen privéfeest georganiseerd worden met meer dan tien personen. In principe bestaan deze tien personen alleen uit mensen van je eigen gezin en je vaste gezinsbubbel van vijf. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen niet mee. Het is praktisch onmogelijk om op een privéfeest op elk moment afstand te houden van personen buiten je gezin of bubbel, waardoor dit niet toegelaten is. Of een traiteur al dan niet het feest in goede banen leidt of het eten levert, verandert niets aan deze regels.

Cultuur- en sportevenementen

Een aantal mensen verwijst naar de sport- en cultuurevenementen die onder bepaalde voorwaarden wel mogen doorgaan. We begrijpen deze reactie. Er is evenwel een belangrijk verschil. Sport- en cultuurevenementen moeten volgens strikte protocollen georganiseerd worden zodat ook daar nauwe contacten tussen de verschillende bubbels en gezinnen vermeden worden. Als dit niet lukt, krijgt een activiteit of evenement geen groen licht. Ook op deze events moet dus op elk moment de nodige afstand tussen de verschillende bubbels bewaard blijven. Op privéfeesten is dit geen haalbare kaart.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be