Naar inhoud
Gemeente Mol

"Betreuren handelswijze Jumbo en LIDL voor bouwproject langs Turnhoutsebaan"

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 24 augustus 2020

Het gemeentebestuur betreurt de handelswijze van Jumbo en LIDL voor de realisatie van een omvangrijk retailproject langs de Turnhoutsebaan, ter hoogte van het kruispunt met Achterbos en Sluis. Zo werden de ontwerpplannen ingediend zonder voldoende vooroverleg, werden essentiële inhoudelijke bezwaren genegeerd én hadden we niet de kans om afspraken te maken over de publieke participatie en communicatie van dit groot ontwikkelingsproject. Het gemeentebestuur verklaarde inmiddels het ingediende aanvraagdossier officieel onvolledig, omdat een Project-MER ontbreekt. Dit volgens ons noodzakelijke maar ontbrekende dossierstuk omvat een uitgebreide studie waarbij de impact van het project op de omgeving – inclusief mobiliteit – grondig wordt geanalyseerd. Als gemeentebestuur staan we inhoudelijk uiterst kritisch tegenover het project, maar wachten we de verdere procedurestappen van Jumbo en LIDL af. We vragen beide supermarkten om zo snel mogelijk in alle transparantie publieke communicatie te organiseren over hun plannen en intenties.

 

Bij omvangrijke of complexe bouwprojecten bestaat al vele jaren en in alle gemeenten de werkwijze van vooroverleg. Tijdens dit vooroverleg licht de projectontwikkelaar in voorontwerp de bouwintenties en eerste ontwerpplannen toe, waarna het gemeentebestuur verdere informatie geeft over de wettelijke bouwmogelijkheden op de betrokken percelen. Tijdens dit vooroverleg worden eventuele pijnpunten en voorwaarden besproken, zodat de projectontwikkelaar de mogelijkheid krijgt om een realistisch plan uit te werken en in te dienen. Daarnaast maken we tijdens dit overleg afspraken over het verloop van de communicatie.

Project LIDL en Jumbo

Supermarktketens LIDL en Jumbo werkten de afgelopen maanden plannen uit om langs de Turnhoutsebaan elk een vestiging te openen in één gezamenlijk bouwproject. Het project werd uitgewerkt voor de zone tussen Hobbyland en het appartementencomplex waarin Fruitmarkt Cools gevestigd is. Het bestaande tankstation wordt volgens de ontwerpplannen behouden en mee geïntegreerd in het project. Een deel van de projectzone ligt braak, enkele woningen en een winkelpand worden volgens de plannen afgebroken.

Het ingediende project is bijzonder groot en omvat twee grote bouwvolumes, op palen gebouwd en met elkaar verbonden via een luchtbrug. In elk van de gebouwen zou op de eerste verdieping een supermarkt komen, een vestiging van Jumbo en een van LIDL. Op de verdiepingen boven de supermarkten voorzien de plannen ruimte voor een fitnesszaak en kantoren. Het gelijkvloers – dus de ruimte onder de supermarkten – wordt benut voor in totaal 249 parkeerplaatsen. 

Gebrekkig vooroverleg

Tijdens het vooroverleg werden de uiteindelijke bouwintenties en bijhorende conceptplannen slechts één keer uitgebreid besproken. In voorafgaande informele contacten ging het om een beperkt project op andere locaties en was nooit sprake van twee supermarkten met bijhorende grote impact op de mobiliteit. Tijdens het enige overleg waar de effectieve plannen en de finale locatiekeuze op tafel lagen, maakte het gemeentebestuur meteen enkele fundamentele bemerkingen over de mobiliteit en de negatieve commerciële impact van dit dubbelproject op de bestaande supermarkten en buurtwinkels. Voor het gemeentebestuur – ondersteund door provinciale adviezen – is het niet wenselijk dat er voor in totaal 5.000m² winkeloppervlakte aan supermarkten in onze gemeente zou bijkomen. Zeker in deze coronatijden vrezen we door bijkomende projecten extra leegstaand, zowel bij buurtwinkels, supermarkten in het Centrum als baanwinkels.

Na dit eerste vooroverleg ontvingen we geen verdere informatie of verzoeken tot een volgend overleg, maar werd tot onze verrassing meteen een uitgebreid aanvraagdossier ingediend bij onze dienst ruimtelijke ordening. Onze opmerkingen met betrekking tot ontsluiting en mobiliteit werden daarbij genegeerd. We betreuren deze werkwijze ten zeerste. Voor een project van deze grootorde is dit ongezien.

Na beoordeling van de dossierstukken kwam onze dienst ruimtelijke ordening bovendien tot de conclusie dat een Project-MER ontbrak, waardoor dit concrete dossier officieel onvolledig werd verklaard en niet verder wordt behandeld. Het gemeentebestuur is van mening – geruggesteund door juridisch advies van IOK – dat een Project-MER absoluut noodzakelijk is voor een project van deze omvang. Een Project-MER is volgens het gemeentebestuur niet alleen juridisch verplicht, de studie is ook inhoudelijk noodzakelijk voor een inhoudelijk correcte beoordeling van dit omvangrijke project. De studie moet naast tal van andere factoren ook de impact van het project op de omgeving analyseren, inclusief de extra verkeersdruk op het nabijgelegen kruispunt en de Turnhoutsebaan.

Geen definitief oordeel

Voor het gemeentebestuur eindigt deze procedure met het onvolledig verklaren van het dossier. De bal ligt nu in het kamp van de betrokken supermarkten. Zonder finaal in deze fase te mogen oordelen, stelt het gemeentebestuur al voor de aanvang van verdere formele procedures uiterst kritische vragen bij de noodzakelijkheid van twee bijkomende grote supermarkten in onze gemeente.

Ook de locatie roept voor een ontwikkelingsproject van deze grootorde heel wat vraagtekens op. Zo wensen we de Turnhoutsebaan en het kruispunt met Achterbos/Sluis te vrijwaren van bijkomende verkeersintensiteit. Een supermarktketen met regionale aantrekkingskracht - zoals Jumbo - lokt onvermijdelijk extra verkeer uit de wijde omgeving. Tijdens de spitsmomenten staan er nu al lange wachtrijen in de vier rijrichtingen ter hoogte van het nabijgelegen kruispunt. Deze drukke verkeersader vormt onze enige verbinding naar Dessel en het verdere noorden van de regio.

In elk geval vragen we dat de betrokken supermarkten hun verdere intenties zo snel mogelijk publiek toelichten, zodat alle omwonenden kunnen kennismaken met de plannen. Het gemeentebestuur is bereid deze communicatie te faciliteren, gezien het algemene belang en de impact op de buurt.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be