Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat vind jij van het ontwerpplan voor het Rijtenhof? Laat het weten!

donderdag 20 augustus 2020

Het ontwerpplan van het Rijtenhof ligt klaar. Het bevat een trapveldje voor sport en spel, een BMX parcours, een speelzone, een voetbalterrein, een ravotbosje, een kleuterhoek en een picknickweide. Alles wordt uitgewerkt in natuurlijke materialen zodat het speelterrein het groene hart wordt voor de omgeving. Bekijk de verschillende onderdelen van het ontwerpplan en geef je mening voor 7 september. Neem deel aan de online bevraging via www.gemeentemol.be/rijtenhof . Omwille van corona gaat de geplande infoavond niet door.

Het ontwerpplan voor het Rijtenhof kwam tot stand na een bevraging in september 2019 bij buurtbewoners, verenigingen, schoolkinderen en andere geïnteresseerde inwoners. Het gemeentebestuur ging in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete aan de slag met de talrijke ideeën. We geven nu in een volgende fase van dit participatietraject de deelnemers aan de vorige bevraging en andere geïnteresseerden de kans om het voorontwerp te bekijken en eventuele suggesties toe te voegen. 

Geef je mening

Je raadpleegt het voorontwerpplan via www.gemeentemol.be/rijtenhof . Je vindt er een plan dat de indeling van het speelterrein weergeeft. Daarnaast verduidelijken enkele sfeerfoto’s hoe het Rijtenhof er in de toekomst uit kan zien. Per onderdeel van het speelterrein, krijg je de kans om extra ideeën en suggesties mee te geven. Dit kan online via www.gemeentemol.be/rijtenhof tot 7 september.

De bewoners uit de omliggende straten van het Rijtenhof ontvangen een brief waarin we hen uitnodiging het ontwerp te bekijken en online hun mening te geven.

Verder verloop van het traject

Na het afronden van deze tweede participatieronde, verwerken het gemeentebestuur en Regionaal landschap kleine en grote Nete alle opmerkingen in het plan. De finale versie van het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring start het Regionaal landschap kleine en grote Nete met de uitvoering van de werken. 

Rijtenhof

Het Rijtenhof is een groot plein in Millegem, gelegen tussen de Arendstraat, Bosduifstraat en Rijtenhof. Het grote grasveld heeft nu twee petanquebanen en enkele bomen. Vanuit de jeugd- en sportdienst bekijkt het gemeentebestuur hoe we dit plein kunnen herinrichten. Om de inrichting van het plein zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en noden van de buurt, werd hiervoor een participatietraject opgestart.

Meer info: dienst jeugd en sport, 014 33 05 30, sportdienst@gemeentemol.be