Naar inhoud
Gemeente Mol

“Coronamaatregelen blijven nodig totdat er een vaccin is”

DJI_0125
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 20 augustus 2020

De Nationale Veiligheidsraad op donderdag 20 augustus voerde enkele beperkte wijzigingen door aan de coronarichtlijnen. Zo wordt winkelen met twee personen vanaf maandag 24 augustus opnieuw toegelaten en geldt niet langer de tijdsbeperking van 30 minuten. De regels omtrent de ‘vaste bubbel van 5’ waarmee je nauw sociaal contact mag hebben, blijven behouden. De maxima voor activiteiten binnen of buiten worden respectievelijk opgetrokken tot 200 en 400, mits strenge voorwaarden en goedkeuring van het gemeentebestuur. Koffietafels na begrafenissen zijn mogelijk tot 50 personen, waarbij de horecarichtlijnen gelden. De scholen mogen starten met code ‘geel’, wat betekent dat alle leerlingen en scholieren een volledige lesweek op school worden verwacht.

De nationale cijfers evolueren de laatste dagen dankzij ieders inspanningen in gunstige richting. Het nationale reproductiecijfer ligt op dit moment lager dan 1. Met dit cijfer blijft het virus circuleren, maar verliest het wel aan kracht. Lokaal bestaan er evenwel grote verschillen.

Terugkeren naar een normaal leven zonder beperkingen wordt pas mogelijk wanneer op grote schaal een vaccin beschikbaar en toegediend is. Tot dat moment streeft de Nationale Veiligheidsraad naar stabiele regels die iedereen kan volhouden en alle bedrijfssectoren een perspectief biedt. De huidige regels blijven – als de evolutie van de epidemie het toelaat - alvast behouden tot eind september.

In onze gemeente geldt op dit moment de combinatie van nationale en provinciale maatregelen. We geven daarom een geïntegreerd overzicht van de belangrijkste richtlijnen. De nieuwe regels van de Nationale Veiligheidsraad gelden vanaf maandag 24 augustus.

 • Winkel maximum met twee, zonder tijdsbeperking (bijsturing Nationale Veiligheidsraad vanaf 24 augustus)

Winkelen mag opnieuw met twee personen. De tijdsbeperking tot maximum 30 minuten valt weg. Wel rekent de Nationale Veiligheidsraad op ieders verantwoordelijkheid om lange wachtrijen aan de winkels te vermijden.

 • Koffietafels na begrafenissen tot maximum 50 personen (bijsturing Nationale Veiligheidsraad vanaf 24 augustus)

Na begrafenissen mogen er koffietafels georganiseerd worden tot maximum 50 personen. De koffietafel wordt coronaproof georganiseerd volgens de horecaregels.

 • Kom je terug van vakantie uit een oranje of rode zone? (extra aandacht vanuit de Nationale Veiligheidsraad)

Wie terugkeert van een buitenlandse vakantie in een oranje of rode zone, draagt een grote verantwoordelijkheid. Als je op reis bent geweest in een rode zone, dan geldt verplicht 14 dagen thuisquarantaine en moet je een coronatest laten afnemen. Deze verplichtingen geldt ook wanneer je geen ziektesymptomen vertoont. Bij een terugkeer uit een oranje zone worden een test en quarantaine ten zeerste aangeraden, zeker als je ter plaatse contacten met een hoog risico had.

 • Sociale gezinsbubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten (Nationale Veiligheidsraad)

De vaste gezinsbubbel blijft beperkt tot je eigen huishouden en maximaal vijf vaste contacten, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Ook binnen deze bubbel bewaar je best zoveel mogelijk afstand, maar is nauwer contact wel toegelaten.

Let op: deze gezinsbubbel geldt voor je hele gezin, niet per gezinslid. Eens je de keuze hebt gemaakt, moet je deze respecteren. De personen in je bubbel mogen niet wisselen.

 • Samenscholing verboden vanaf 10 personen (Nationale Veiligheidsraad)

Samenscholingen zijn beperkt tot maximum 10 personen. Concreet betekent dit dat spontane bijeenkomsten zoals uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten, trouwrecepties,… nooit met meer dan 10 personen kunnen doorgaan.

Je mag dus buiten de vaste bubbel kennissen, vrienden of familie ontmoeten, maar de onderlinge afstand moet op deze momenten altijd strikt gerespecteerd worden. Ook geldt hier de verplichting tot mondmaskerdracht volgens de provinciale regels. Een restaurant- of cafébezoek met deze groep buiten de eigen contactbubbel blijft niet mogelijk. Ook het strikte advies om geen privé- of familiefeesten te organiseren buiten je contactbubbel blijft gehandhaafd.

 • Volledige lesweek voor leerlingen en scholieren (Nationale Veiligheidsraad)

De Nationale Veiligheidsraad bevestigt dat de scholen op 1 september starten volgens code ‘geel’. Dit betekent dat zowel de kleuters, leerlingen van de lagere school als scholieren van het secundair onderwijs een volledige lesweek op school worden verwacht. Wel gelden er op de school nog strikte maatregelen – waaronder mondmaskerdracht voor leerkrachten en scholieren -  om de snelle verspreiding van het virus te beletten.

 • Nachtklok vanaf 1.30 uur (maatregel provincie Antwerpen)

Tussen 1.30 uur en 5 uur ’s ochtends mag niemand zich op het openbaar domein begeven. Het sociale leven stopt om 1.30 uur. Alleen noodzakelijke en niet-uitstelbare verplaatsingen zijn nog toegelaten, bijvoorbeeld naar het werk of het ziekenhuis. Deze beperking moet spontane feestjes en bijeenkomsten na het sluiten van de horeca voorkomen. Om dezelfde reden geldt vanaf 22 uur in de provincie Antwerpen het verbod op verkoop van takeaway alcohol.

 • Mondmaskers: overal verplicht, behalve bij minimale kans op besmetting (maatregel provincie Antwerpen)

Iedereen vanaf 12 jaar draagt nog steeds een mondmasker in de openbare ruimte of private plaatsen die toegankelijk zijn voor publiek. Deze verplichting geldt niet op plaatsen en momenten wanneer het risico op besmetting zo goed als uitgesloten is, bijvoorbeeld als je kortstondig iemand kruist of passeert. Ook als je eet of drinkt, moet je geen mondmasker dragen. Wel moet je altijd een mondmasker bij hebben.

 • Horeca sluit om 1 uur (maatregel provincie Antwerpen)

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 1 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze vóór 1.30 uur thuis zijn.

 • Met hoeveel aan tafel in horeca? (maatregel provincie Antwerpen)

In horecazaken geldt niet langer de begrenzing tot maximum 4 per tafel. Je mag vanaf nu aan tafel met je volledig gezin (onder hetzelfde dak wonend) én je vaste bubbel van vijf. Er geldt een absoluut maximum van tien personen in totaal per tafel, inclusief alle kinderen. Alleen kinderen in een kinderstoel tel je niet mee.

De afstand van 1,5 meter tussen de verschillende gezelschappen moet gerespecteerd blijven. Je bent nog steeds verplicht om je individueel te registreren bij een bezoek, deze gegevens worden vier weken bewaard.

 • Sport- en cultuuractiviteiten (bijsturing Nationale Veiligheidsraad & provincie Antwerpen)

Sport- en cultuurevenementen of -activiteiten zijn mogelijk, maar alleen als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte protocollen. Zowel voor de cultuursector als voor de sportsector is er een gids ter beschikking met specifieke maatregelen: zitplannen, circulatieplannen, richtlijnen voor publiek,…. Op basis van deze gidsen maakt elke organisator op maat een draaiboek.

Clubs of verenigingen die in onze gemeente publieke activiteiten willen organiseren, vullen altijd de Covid-eventscan en de gemeentelijke evenementenkluis in. Er gelden naast de coronarichtlijnen nog bijkomende regels.

Het gemeentebestuur kan altijd bijkomende voorwaarden en beperkingen opleggen. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 200 personen voor evenementen binnen en 400 aanwezigen voor evenementen buiten. Let op: dit zijn maxima die gelden onder zeer specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke goedkeuring door het gemeentebestuur.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be